Rasûllah (sav)'in Tevekkül Anlayışı - M. Yusuf Kandehlevî

Rasûllah (sav)’in Tevekkül Anlayışı – M.Yusuf Kandehlevî

Bugün sizlere [ayraç]’ta Merhum Yusuf Kandehlevî’nin kaleme almış olduğu Hayatu’s-Sahabe eserinde yer alan Tevekkül bölümünden bir pasaj paylaşıyoruz. Merhum Kandehlevî Efendimiz (sav)’in tevekkül anlayışına dair rivayetleri aktarıyor. Hayatu’s-Sahabe eseri hakkında; “Kitabın o kadar güzel bir yazılış üslubu vardır ki, okuyucu kendini, iman ve tebliğ, kahramanlık ve fazilet, ihlas ve takva muhitinde bulur.” Ebûl-Hasen Ali el-Haseni En-Nedvî1)Muhtasar […]