Hz. Ömer'in bir akrabası, ona gelerek hazineden kendisine bir şeyler vermesini teklif etti. Hz. Ömer'de onu azarlayarak

[ayraç]‘ta bugün sizlere kısa fakat etkili bir pasajı iktibâs ediyoruz. Merhum Yusuf Kandehlevî‘nin meşhur eseri Hayatü’s-Sahabe eserinde yer alan bu iktibâsta Hz. Ömer (ra)‘ın Halifelik dönemindeki hassasiyetini aktarıyor.

[ayraç] | kitaba biraz mola…

Muhammed b. Sirin anlatıyor:

Hz. Ömer‘in bir akrabası, ona gelerek hazineden kendisine bir şeyler vermesini teklif etti. Hz. Ömer‘de onu azarlayarak:

M.Yusuf Kandehlevi

M.Yusuf Kandehlevi

[box type=”alert” size=”large”]’Allah’ın huzuruna hain bir devlet adamı olarak çıkmamı mı istiyorsun?’ [/box]

dedi. Fakat daha sonra kendi malından ona on bin dirhem verdi. “1)İbn-i Sa’d, III 219.

Harun b. Antere anlatıyor:

Hz. Ali, Kufe yakınlarındaki Havernak’ta iken yanına gittim. Üstünde eski bir elbise vardı ve soğuktan titriyordu. Kendisine:

  • ‘Ey Halife, şüphesiz ki Allah, sana ve ailene bu maldan bir pay vermiştir ve sen ise soğuktan titriyorsun,’ dedim. Bunun üzerine bana:

[quote]’Allah’a yemin ederim ki, ben sizin malınızdan bir şey eksiltmedim. Bu üstümdeki de evimden -yahut Medine’den- getirdiğim, bir elbisedir,’ dedi.”[/quote]2)El-Bidâye ve’n-Nihâye. VIII, 3.

Dipnotlar   [ + ]

1. İbn-i Sa’d, III 219.
2. El-Bidâye ve’n-Nihâye. VIII, 3.