tarihinde gönderildi.

Allah’ın Değer Vermesi, Ölçü Değil Midir? – Merhum Salim Öğüt

Modern Bir Din Projesinin Tenkidi - Salim Öğüt (Prof. Dr.)

Tenkid Okumaları başlığı altında yayınladığımız bu yazı Merhum Salim Öğüt hocanın Modern Bir Din Projesinin Tenkidi kitabının Sahih Dini Tahrif Etme Projesi başlıklı bölümünde geçen bir bölümdür. Mezkûr kitapta Salim Öğüt hoca. Yaşar Nuri Öztürk’ün görüşlerini tenkid ediyor. 1)rihlekitap.com editörü

[dropcap]T[/dropcap]arih boyunca dindar insanlar, Allah katında değerli olmanın yolunu aramışlar ve gerçek değerin de bu olduğuna iman etmişlerdir. Çünkü Yarattığı mahlûkata hiçbir şekilde muhtaç olmayan o üstün güç sahibi Hz. Allah (cc), hiçbir bir surette kulu ile menfaat ilişkisine girmez.2)Salim Öğüt, Modern Bir Din Projesinin Tenkidi, Rıhle Kitap, İstanbul 2013, 2. Baskı, Sayfa 88-89

Kulundan herhangi bir beklentisi olmaz. Dolayısıyla kuluna değer vermesinin ölçüsü kesinlikle bir çıkar ilişkisi değildir. Hal böyle olunca, bundan daha nezih, bundan daha nesnel bir değerlendirme tasavvur edilebilir mi? Diğer taraftan Hz. Allah (cc), yarattığı kulunu herkesten daha iyi bilmekte, sadece yapıp ettiklerini değil, bu fiillerini ve amellerini hangi niyetle yapıp ettiğini de bilmektedir.

Salim Öğüt (Prof. Dr.)
Salim Öğüt (Prof. Dr.)

Yeryüzünde Allah’tan (cc) başka bu güce sahip başka bir varlık var mıdır? Dolayısıyla onun değerlendirmesinden daha isabetlisini bulmak mümkün müdür? Öyleyse o değerlendirmeye itibar etmemek neden? Ayrıca kulu ile çıkar ilişkisine girmekten münezzeh olmanın yanı sıra kulunun kalbinden geçen niyetini de bilen Hz. Allah’ın (cc) değer verme ölçülerini de bilmekteyiz: Her şeyden önce kendisini tanıma ve ona karşı nasıl bir tutum alınması gerekiyorsa öylece davranmak, ardından doğruluk, dürüstlük, ahde vefa, emanete riayet, cömertlik, hak ve hukuka riayet, aciz ve fakirleri gözetme, iffetli ve namuslu olma gibi bütün ahlaki hasletler ve insanî güzellikler…

[box type=”note”]Bu saydıklarımız ve sayamadıklarımız içinde Öztürk3)Yaşar Nûri Öztürk. rihlekitap.com editörü’ü rahatsız eden veya tatmin etmeyen husus nedir ki, tarih boyunca İslam beldelerinin tamamında benimsenmiş olan en temel “değer kriteri”ni ters yüz etmek istiyor ve değersiz buluyor?[/box]

Bu tutumun Allah katındaki karşılığından geçtik, yani insanı dinden de imandan da çıkaran yanını Allah’a havale ettik, akıl ve mantık açısından nasıl bir açıklaması olduğunu merak ediyoruz. Bu gezegende, insan denen varlıkla çıkar ilişkisinden Allah (cc) kadar müstağni olabilecek başka bir varlık mevcut mudur ki, Allah’ın (cc) değerlendirmesine değil de onunkine itibar edelim. Ayrıca Allah-insan arası bir değer ölçüsü olması gereken dindarlığı insanlar arası bir değer ölçüsü olmaktan çıkartmamızı tavsiye eden aklı karışık müellif, bu konudaki sözünü toparladığı noktada yine konunun asıl can alıcı noktasını karanlıkta bırakmayı yeğlemiş gözükmektedir.Modern-Bir-din-projesinin-tenkidi-rihlekitap-sitesi-icin-500x500

Çünkü bu cümlenin sonunda da o beklenen açıklamayı yapmamış; yani “insanlar arası bir değer ölçüsü” olarak neyi belirleyeceğimizi belirtmemiştir.Bu da gösteriyor ki müellifin derdi problem çözmek ve ölçü koymak suretiyle okurlarına yardım etmek değil, çözümsüzlük ve ölçüsüzlük üzerinden kendi akıl karışıklığını onlara da bulaştırmaktır.

Dipnotlar   [ + ]

1.rihlekitap.com editörü
2.Salim Öğüt, Modern Bir Din Projesinin Tenkidi, Rıhle Kitap, İstanbul 2013, 2. Baskı, Sayfa 88-89
3.Yaşar Nûri Öztürk. rihlekitap.com editörü