tarihinde gönderildi.

Cihad’ın Hedefi… – Ebubekir Sifil

#KalbiSelim Cihad'ın Hedefi... @EbubekirSifil - Hikemiyât #Kitap
#KalbiSelim Cihad'ın Hedefi... @EbubekirSifil - Hikemiyât #Kitap
#KalbiSelim Cihad’ın Hedefi… Ebubekir Sifil – Hikemiyât Kitabı

[dropcap]B[/dropcap]u temel ibadet, birçok hayati maslahatın elde edilmesi, inkârdan kaynaklanan şer, fitne ve bozgunculuğun da önü-nün alınması anlamına geldiği için hayatî önemdedir. Yeryü-zünde hakkın ve adaletin tesisi, mazlum ve kimsesizlerin ko-runması, haklının hakkının savunulması, her türlü sömürü ve istismarın kökünün kazınması… gibi temel insanî değerler ancak cihad sayesinde korunup geliştirilebilir. Bunlardan vazgeçilmesi ise yeryüzünü gücün ve zorbalığın eline teslim etmek demektir ki, Kur’an bu gibi durumlara fesat/bozgunculuk demektedir. Bu temel fonksiyonun bir göstergesi olarak cihad ibadetinin faziletini ve mü’minler için arz ettiği ehemmiyeti ifade eden ayet-i kerime ve hadis-i şerifler, mü’min kişiliğinin tabii olarak cihad şuuru etrafında şekillenmesini gerekli kılmıştır. Bu şuurun en temel yansıması şudur: Hayattan hayata fark olduğu gibi, ölümden ölüme de fark vardır. Mü’min, hayatı Allah Teala’nın rızası ve muradı doğrultusunda yaşadığı gibi, son nefesini de aynı gaye istikametinde vermek ister. Mü’min için hayatı nasıl yaşadığı kadar, son nefesini nasıl verdiği de önemlidir. Bu sebeple her mü’min, “şehitlik mertebesi” dediğimiz yüce mertebeye erişerek ruhunu teslim etmek ister. Bu şuur hali sayesinde yatakta gelen ölümde bile şehadet şerbeti içmek mümkündür mü’min için. Müslim, Ebû Dâvud ve daha başka Hadis imamlarının naklettiğine göre Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Allah’tan samimi bir şekilde şehitlik isteyen kimse yatağında ölse bile Allah onu şehitlik mertebesine yükseltir.” Peygamberlik gibi, bir insanın ulaşabileceği en yüksek mertebeye ulaşmış bulunan Âlemlerin Efendisi (s.a.v) dahi, “Nefsim kudret elinde bulunan (Allah)’a yemin ederim ki, Allah yolunda öldürülüp diriltilmek, tekrar öldürülüp diriltilmek, tekrar öldürülüp diriltilmek isterim”* buyurarak şehitliğin ne kadar yüce bir mertebe olduğunu dile getirmiştir.

*Buhârî, “Cihâd”, 7.