• EHL-İ SÜNNET’İN KUR’ÂN VE SÜNNET ANLAYIŞI

    Tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de yüce dinimizin iki temel kaynağı olan Kur’an ve Sünnet konusunda birbirinden farklı yaklaşımlar bulunduğunu biliyor, görüyoruz. Dönemini kapatıp tarihe mal olmuş fikrî ve itikadî cereyanlar hakkında çok fazla kafa karışıklığı yaşamıyoruz. Muʻtezile denince, Mürcie denince ya da Haricîlik denince neden bahsedildiğini biliyoruz. Ulemamızın her türlü takdirin üstündeki çalışmaları sayesinde, bunlar ve benzeri bidʻat yönelimlerin adını …

    More
Updating…
  • Sepetinizde ürün bulunmuyor.