RIHLE Dergisi 12. Sayı – ‘Anne’ye Karşı ‘Kadın’

7.00  5.00 

Kapak Konusu: Modernitenin Kıskacındaki Aile: ‘Anne’ye Karşı ‘Kadın’


Kadın ve aile toplumun temelini teşkil ettiğinden, bu alanda açılan bir gedik, kısa süre sonra toplumun tümüne sirayet eder. Nesiller arasındaki iletişim kanallarının tahribi, kültür değişimi gibi hususlar bu alanda yaşanan çözülmenin görünür sebepleridir aslında. Asıl büyük ve sonuç getirici hamle, İslam telakkisinin dönüştürülmesi alanında yapılmıştır. Geldiğimiz noktada aynı dili konuşuyor, aynı harflerle yazıyor olduğumuz halde farklı İslam telakkilerinin söz konusu olması bundandır.


Görsel temsilîdir. 


İstanbul, 2011 | 1. Baskı | 143 Sayfa

Stokta yok

Karşılaştır

RIHLE 12. Sayısı: Modernitenin Kıskacındaki Aile: ‘Anne’ye Karşı ‘Kadın’


O’nun adıyla.

Kadın ve aile, modern zamanlarda İslam’ın “yumuşak karnı” olarak işaretlenen hususların başında geliyor. Müsteşriklerin ve onlarla aynı safta konuşlanan çevrelerin, miras paylaşımı, şahitlik, çok eşlilik… gibi meseleleri “problemli alanlar” olarak işaretlemesi, Müslümanların zihninde, “kurtulunması gereken İslamî meseleler” gibi ucube bir alanın oluşmasına yol açtı. Tabii ki bir meselenin hem “İslamî” olması, hem de Müslüman tarafından “kurtulunması gerekenler” kategorisinde görülmesi eşyanın tabiatına aykırıdır. Bu durumun oluşturduğu paradoksu aşmak ancak birbirine taban tabana zıt birden fazla İslam olabileceği gibi bir düşüncenin oluşması ve kabul görmesi gerekir.

Bu noktada imdada “kavramlar” yetişti. İşbu “kurtulunması gereken” hükümler “geleneksel İslam’a” fatura edilince mesele kolaylıkla halledilmiş oldu. Tabii ki bunun için önce İslam’ın “geleneksel olan” ve –bunun karşıtı olarak– “çağdaş/modern olan” iki farklı versiyonu bulunduğu varsayıldı. Bu varsayımı “kayda değer” kılan da “İslam düşüncesi” kavramı oldu büyük ölçüde.

İslam zihinlerde bir “din” olmaktan çıkartılıp “düşünce”ye dönüştürülünce, düşünce mahsulü her meselede olduğu gibi burada da “farklılık/çeşitlilik” normal/meşru hale geldi kendiliğinden.
Neticede yukarıda işaret edilen “problemli” meseleler, “geleneksel İslam”a mal edilince problem halloldu ve İslam’ın, bu türlü arızalardan ari kılınmış, başkaları ve özellikle de küresel sistemin koruyucu ve kollayıcıları tarafından makbul/kabul edilebilir bir İslam versiyonu ortaya konulmuş oldu.

Elbette bu operasyon kadın ve aile alanına münhasır değildir. Daha başka alanlarda da benzer operasyonlar yapıldı, yapılıyor. Ama bunlar içinde kadın ve aileye yönelik olanların ayrı bir ehemmiyeti vardır. Zira teorik olarak neyi ne kadar bilirseniz bilin, onu hayata intikal ettirme imkânınız yoksa onun herhangi bir kıymet-i harbiyesi de olmayacaktır. Zira bu din “bilinsin” diye değil, “yaşansın” diye gönderilmiştir.

Kadın ve aile toplumun temelini teşkil ettiğinden, bu alanda açılan bir gedik, kısa süre sonra toplumun tümüne sirayet eder. Nesiller arasındaki iletişim kanallarının tahribi, kültür değişimi gibi hususlar bu alanda yaşanan çözülmenin görünür sebepleridir aslında. Asıl büyük ve sonuç getirici hamle, İslam telakkisinin dönüştürülmesi alanında yapılmıştır. Geldiğimiz noktada aynı dili konuşuyor, aynı harflerle yazıyor olduğumuz halde farklı İslam telakkilerinin söz konusu olması bundandır.

Kadına ve onun inşa ettiği aileye hâkim olan, topluma hâkim olmuştur. Bu sebeple kadın ve aile üzerinde yürütülen operasyonlar “zemin döşeyici” mahiyeti haizdir. Küresel enformasyon merkezlerinin “kadın” vurgulu söylemleri bunun için ayrı bir ciddiyetle ele alınmalıdır.

RIHLE bu sayıda bu “temel” problemi masaya yatırıyor.

RIHLE 12. Sayısı: Modernitenin Kıskacındaki Aile: 'Anne'ye Karşı 'Kadın' “Kadın Fitnesi” - Ebubekir Sifil Erkek Kimliği ve Aile - Nazife Şişman Değişkenler ve Sabiteler Denkleminde Aile Kurumu - Serdar Demirel Mustafa Sabri Efendi'nin Kadın ve Aile Konusunda Modernistlere Cevabı - Seyfi Say Kadın Meselesine İçeriden Bir Bakış Denemesi - Murat Türker Ev ve Şehir / Devlet Diyalektiğinde Aile ya da Kurban Olarak Erkek - Suheyb Öğüt Soruşturma Muhammed Reşid el-Kabbânî Selmân el-Huseynî en-Nedvî İnci Sümeli Hanefi Mezhebinin Rical ve Kitabiyatına Dair Bazı Tetkikat - Abdulkadir Yılmaz Küreselleşme, İnsan Hakları ve İnsanî Müdahale: Gayri Meşru Hukuktan Medet Ummak - Erdal Kurgan Evlâdiyelik - Sakine Akça 19. Yüzyılda Filistin’de Arazi Satışları ve Osmanlı Devleti’nin Tutumu - İbrahim Buazzi Mülâkât: Kadir Mısıroğlu ile Tezakir: Tanıdıklarım - Kadir Mısıroğlu İntikad: Mustafa İslamoğlu’nun Eşarîlik Sendromu - Talha Hakan Alp Kitâbiyât: 135 el-İstidlâlü’l-Fıkhî 141 Kur’an’ın Tasavvufî Yorumu

Bu sayının ilk yazısı, genel yayın yönetmenimiz Ebubekir Sifil hocanın “Kadın Fitnesi” başlıklı makalesi. Sifil hoca bu makalede “Kadın”dan hareketle aileyi mercek altına alarak kadının kurucu rolünü ele alıyor ve kadın ve aile konusunda bir bilinç tazelenmesine davet ediyor.

Nazife Şişman, “Erkek Kimliği” ve Aile” başlıklı yazısında modern dönemde en az kadınlar kadar erkeklerin de rol karmaşası yaşadığını ifade ederek erkeklere “kavvamlık” sorumluluğunu hatırlatıyor.

Seyfi Say, anti-modernist İslamcı söylemin tutarlılığını sorgulayarak başladığı “M. Sabri Efendi’nin Kadın ve Aile Konusunda Modernistlere Cevabı” başlıklı makalesinde, Şeyhülislam M. Sabri Efendi’nin kadın ve aile konusundaki görüşlerini değerlendiriyor.

“Şehir Diyalektiğinde Aile ya da Kurban Olarak Erkek” başlıklı yazısında Suheyb Öğüt, seküler etikçilerin kadın ve erkek anlayışını sorguluyor.

Ayrıca Serdar Demirel, “Değişkenler ve Sabiteler Denkleminde Aile Kurumu” başlıklı yazısıyla;

Murat Türker, “Kadın Meselesine İçeriden Bir Bakış Denemesi” yazısıyla ve Mehmet Özay, “Aile ve Kadın” başlıklı makalesiyle bu sayının dosya konusuna katkıda bulunuyor.

Bu sayının soruşturma bölümüne Hindistan ulemasından Selman en-Nedvî hoca, Lübnan müftüsü,Muhammed Reşid Kabbânî hoca ve eğitimci yazar İnci Sümeli katkıda bulundular.

Bundan böyle dergimizin “Tezâkir” bölümünü yazacak olan üstad Kadir Mısıroğlu’yla bu münasebetle bir mülâkât yaptık. Türkiye Müslümanlarının yakın tarihine ilişkin önemli mevzuların konuşulduğu bu mülâkâtı ve Kadir Mısıroğlu’nın Tezâkir yazısını zevk ve ibretle okuyacağınızı umuyoruz.

“Mustafa İslamoğlu’nun Eşarîlik Sendromu” başlıklı yazısıyla Talha Hakan Alp hoca bu sayının“İntikâd”ını yazdı.

Bu sayıya ayrıca “Hanefi Mezhebinin Rical ve Kitabiyatına Dair Bazı Tetkikat” başlıklı önemli makalesiyle Abdülkadir Yılmaz hoca;

“Küreselleşme, İnsan Hakları ve İnsanî Müdahale: Gayri Meşru Hukuktan Medet Ummak” başlıklı yazısıyla Erdal Kurgan; “XIX. Yüzyılda Filistin’de Arazi Satışları ve Osmanlı Devleti’nin Tutumu”başlıklı yazısıyla İbrahim Buazzî katkıda bulundular.

Her zaman ki gibi Müslümanlar için hayatî ehemmiyet taşıyan konuları gündeme taşıyan daha nice RIHLE sayılarında buluşmak ümidiyle… Allah’a emanet olun.

Ağırlık 0.350 kg
Stok kodu: 1308-2663 Kategoriler: Etiketler: ,
Updating…
  • Sepetinizde ürün bulunmuyor.