RIHLE Dergisi 15. Sayı – Tasavvuf II

10.00  5.00 

Kapak Konusu: Tasavvuf II – “Tasaffi”


Tüm dünyanın içine girdiği anlam krizinden hakikatin esenlik yurduna yol bulmak için nefislerimizin ve ruhlarımızın bir arınma sürecinden geçmesi gerekmektedir. Bu süreç aynı zamanda kalbimizi de içine alan diriliş anlamı taşıyor. ‘Akleden Kalb’e sahip olmak ancak bu dirilişle mümkün.


Görsel temsilîdir. 


İstanbul, 2012 | 1. Baskı | 144 Sayfa

Stokta yok

Karşılaştır

RIHLE 15. Sayısı: Tasavvuf II – “Tasaffi”


Tasavvufu özellikle hakikatin yitirildiği postmodern dönemde konuşmak ayrı bir önemi haiz. Zira modernitenin kalbe karşı inşa ettiği rasyonel akıl, geçen asırda hakikati temsil etmek bir yana batıl da olsa mevcut olan ‘bir hakikat anlayışı’nı yok etti. Postmodern dönemde insanın hakikate dair olan bilgisi ve imanı artık eskisi kadar güçlü değil.

Tüm dünyanın içine girdiği anlam krizinden hakikatin esenlik yurduna yol bulmak için nefislerimizin ve ruhlarımızın bir arınma sürecinden geçmesi gerekmektedir. Bu süreç aynı zamanda kalbimizi de içine alan diriliş anlamı taşıyor. ‘Akleden Kalb’e sahip olmak ancak bu dirilişle mümkün.

RIHLE’nin Tasavvuf konusuna tahsis ettiğimiz bir önceki sayısında, nadiren rastladığımız bir durumla karşılaştık: Tasavvuf dosyası için umduğumuzun üzerinde nitelikli yazı gönderilmişti. Bu yazıların tamamını bir sayıda vermek hem mümkün hem de doğru olmazdı. Elinizdeki sayıyı “Tasavvuf-2” üst başlığıyla vermek hem meseleye bir nebze de olsa hakkını vermek, hem de elimizdeki yazıları hak ettiği ölçüde değerlendirmek için tek yol olarak göründü.

Bu sayıda RIHLE kapılarını Ebubekir Sifil hocanın ‘Hangi Tasavvuf?’ başlıklı makalesiyle açıyor.Ebubekir Sifil hoca başlıktan da anlaşılacağı üzere aktüel tasavvuf anlayışları ve sürçtükleri noktaları nazarımıza sunduktan sonra Tasavvuf derken kastedilenin ne olduğunu vuzuh bir dille ifade ediyor.

RIHLE 15. Sayısı: Tasavvuf II Hangi Tasavvuf? - Ebubekir Sifil Şeyh Ahmed Zerrûk’a Göre Tasavvufun Esasları - Orhan Ençakar Zaman Tarikat Zamanı mı? - Murat Türker Mülakat: Abdulhamid Medkur - Hasan Şafii Osmanlı Millet Sistemi ve Ulus: Hakikat ile Kurgu - Erdal Kurgan "Teoriden Reele; Tarihsel ve Modern Sahabe Tenkitçiliğinin Anlamı - Serdar Demirel" Filistin Topraklarında Dinler ve Mezhepler - Nizar Abu Munshar Tezakir: Tanıdıklarım - İbrahim Hakkı Konyalı - Kadir Mısıroğlu Açık Oturum: Eleştirellikten Tekfire: Tasavvuf Anlayışı İntikad: Adetli Kadının Orucu Meselesi ve Modern Fetvalar - Talha Hakan Alp Kitabiyat: 121 Risâletü’l-Müsterşidîn 123 Bahru’l-Fevâid/Ma’âni’l-Ahbâr 124 İ’lâmü’n-Nübelâ fîmen Tasavvafe mine’s-Sâdeti’l-Hanâbileti’l-Fudalâ 125 Tutkular ve Çıkarlar - "Tasaffi"

Orhan Ençakar hoca ‘Şeyh Ahmed Zerrûk’a Göre Tasavvufun Esasları’ başlıklı makalesinde âlim ve aynı zamanda iki tarikat kolundan (Şâzelî ve Kâdirî) icazet sahibi bir mürşit olan Şeyh Ahmed Zerrûkhazretlerinin tasavvufu tashihi ve fıkıhla olan/olması gereken ilişkisine dair görüşlerini inceliyor.

Ne zaman üstad Bediüzzaman ve tasavvuf aynı cümlede anılsa hemen üstadın ‘Zaman tarîkat zamanı değil, belki îmânı kurtarmak zamanıdır’ sözünü söylediği dile getirilip üstadın tasavvuf hakkındaki nihai görüşünün bu olduğu söylenir. Murat Türker bu konuyu işlediği ‘Zaman Tarikat Zamanı Mı?’başlıklı makalesiyle bu konuyu açıklığa kavuşturuyor.

Ali Pekcan hoca ‘İmam Şatıbî’de Tasavvuf Anlayışı’ başlıklı Arapça makalesiyle İmam Şatıbî’nin tasavvuf anlayışını inceliyor.

Bu sayıda Kahire Üniversitesi Dâru’l-Ulûm Fakültesi, Kelam hocası Prof. Dr. Hasan Şâfiî ve yine aynı üniversitenin Tasavvuf bölüm başkanlığını yapan Prof. Dr. Abdulhamid Medkûr hocalarla Tasavvuf ve Kelam merkezli gerçekleştirdiğimiz mülâkâtı okuyacaksınız.

“Ukûl”, “Ukûl-u tis’a”, “Nüfûs-u aşare”, “Eflâk-ı tis’a” vb. kavramların Neoplatonizm’le; tasavvufun diğer dinlerdeki mistik oluşumlarla ilişkisini, Hakikat-i Muhammediyye, Nur-i Muhammedî, kelime/logos felsefesi vb. kavramları ve modernist din yorumlarını konuştuğumuz bu mülâkâtın tasavvuf anlayışımızda ufuk açıcı olacağı kanaatindeyiz.

Açık oturum bölümünde, Daru’l-Hikme hocalarının Türkiye kamuoyunda tasavvuf eleştirisi bağlamında en çok başvurulan eserlerden olan İbrahim Sarmış’ın Teorik ve Pratik Açıdan Tasavvuf ve İslam adlı kitabın üzerine yaptıkları değerlendirmeyi bulacaksınız.

Tezakir bölümünde üstad Kadir Mısıroğlu bir tarih ve vesika talanına karşı mücadele etmiş olan bir tarih aşığını hatırlatıyor: İbrahim Hakkı Konyalı.

İntikad bölümünde ise Talha Hakan Alp hoca son birkaç yıldır Türkiye’de gündem olan bir meseleyi‘Adetli Kadının Orucu Meselesi ve Modern Fetvalar’ başlıklı makalesiyle derinlikli bir kritiğe tabi tutuyor.

Bunların dışında Erdal Kurgan’ın ‘Osmanlı Millet Sistemi ve Ulus: Hakikat ile Kurgu’ başlıklı makalesi ileNizar Abu Munshar’ın ‘Filistin Topraklarında Dinler ve Mezhepler’ başlıklı çalışmasını da sayfalarımızda bulacaksınız.

Ağırlık 0.350 kg
Stok kodu: RIHLE15 Kategoriler: Etiketler:
Updating…
  • Sepetinizde ürün bulunmuyor.