Tarikat-ı Muhammediyye – İmam Birgivi

45.00  30.00 

Eserin Tam İsmi: Tarikat-ı Muhammediyye


Muallim Neşriyattan çıkan İmam Birgivi imzalı Tarikat-ı Muhammediyye adlı bu eserin takdiminde şöyle deniliyor: din, ahlâk ve tasavvuf konularıyla ilgili çok tanınmış ve yazılışından günümüze kadar toplumumuzda bir başucu kitabı olarak okunmuş, okutulmuştur. Eserde Kitap ve Sünnet’e bağlı kalıp bid’atlardan uzaklaşma, itikadi meseleler ve itikadi yönden sapmalar gösteren fırkalar, küfre sebep olan amiller, gereğiyle amel edilmesinin amaçlandığı ilimler; öğrenilmesi farz-ı ayın olan ilmihal ile farz-ı kifâye olan fıkıh, tefsir, hadis gibi ilimler, âyet ve hadislerden hareketle takvânın önemi ile riyâ, kibir, hased, kin vb. meseleler ayetlerin yanı sıra birçok hadis ve nakle dayanılarak açıklanmıştır

Günümüzde Tarikat-ı Muhammediyye adlı bu eser ile ilgili dersler düzenlenmektedir. Ayrıca vâiz ve hatiplerin başvuru kaynakları arasında yer almaktadır..

Bizleri ümmetlerin en hayırlısı kılmakla şereflendiren Allah c.c. hamdolsun. Kendisine nübüvvet ve hikmet verilen Efendimiz’e sav ahlak ve itidalde ona tabi olan âli ve ashabına r.a gökyüzü ve yeryüzü daim oldukça, gece ve gündüz birbiri ardından geldikçe salât ve selâm olsun.
Bilinmelidir ki, akıl ve nakil, kitap ve sünnet, dünyanın çarçabuk zeval bulup harap olacağında muvafıktırlar. Dünyanın izzeti zillettir. Nimetleri çabuk biter. Şarabı ise serabdır.
“Âhiret evi ise sonu olmayan daimi hayatın tâ kendisidir” [Ankebut. 29/64],
Orası iman ehli muttaki kimseler için hazırlanmıştır. Oranın izzeti ebedi, nimetleri temiz ve sonsuzdur. Şarabı günah ve bâtıldan arınmıştır.
“Orada otağlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş huriler vardır” [Rahman, 55/72]
Onlar yumuşak tenli, kirlerden ve elemlerden arınmışlardır.
“Onlar sanki yakut ve mercan gibidirler” [Rahman. 55/58],
“Daha önce onlara ne bir cin ne de bir insan dokunmuştur [Rahman, 55/74].
“O gün öyle yüzler vardır ki ışıl ışıl parlar, Rabblerine bakarlar [Kıyâme. 75/22-23].
Onlar Rableri [cellecelâlüh] katında razı olunmuş ve kalpleri mutmain olmuş kimselerdir. Onlar Rablerinden razı ve O’na şükredicidirler. İşte bu, en yüce lezzet ve nimetin, en büyük saadet ve felahın ta kendisidir. Bunlara ise ancak, fiillerde, ahlakta, sözlerde ve itikatta evvelkilerin ve sonrakilerin efendisi olan Resûlullah’a [sallallâhu ‘aleyhi ve sellem] tabi olmakla ulaşılabilir.
“Gerçek şu ki; Şeytan, insanın apaçık düşmanıdır [isrâ. 17/53],
Son derece sarsılmaz bir gayretle insanı itaatten men etmeye çalışır.
“Hiç kuşkusuz, o kendi taraftarlarım ancak cehennem yaranından olmaları için çağırır durur” [Fatır, 35/6],
0 halde ondan korunma yollarına bakın ve onu düşman edinin. Çünkü o, helak edici bir köpektir. Onun yegâne gayesi, iman çalmak ve kişiyi cehennemde ebedi kılmaktır. Eğer bunları yapamazsa, kişiyi açık bir günaha ve kahredici bir zulme düşürmeye çalışır. En küçük gayesi ise, hayırlı işlerden alıkoymak, kişinin derece ve mertebesini düşürmektir. Şeytan daha büyüğünden ümidini kesmedikçe, kendisi için bu kadar küçük bir şeye razı olmaz.
Şeytanın kandırmasından Allah’a [cellecelâlüh] sığınırız ve yine şeytandan Allah’a [cellecelâlüh] sığınırız. Şeytanın birinci ve ikinci emeli, Hakk’a ve sonu olmayan bir hayata talip olan mümine gizli değildir. Ancak şeytanın şüpheye düşürmesi, şaşırtması, sinsice vesvese verip, körü körüne ibadet eden cahillerde ve gafil âlimlerde nüfuz etmesi de şeytanın bu iki emelinin dışında olan şerli şeylerdendir. Böylece şeytan cahilleri ve âlimleri gurura sevk eder. Onlar da ifrat veya tefrite düşerler. Bununla beraber iyilik yaptıklarını zannederler. Bu sebeple Tarikat-ı Muhammediyye’yi yazmak ve Sîret-i Ahmediyye’yi açıklamak istedim. Ta ki her salikin ameli bu yol üzere zuhur etsin. Böylece doğruyu bulan; hataya düşenden, kurtulan; helak olandan ayrılabilsin.


Görsel Temsilîdir. 


 

 

Muallim Neşriyat | Cildli | İstanbul, 2013 | 1. Baskı | 520 Sayfa

Stokta

Karşılaştır
Stok kodu: 9786054709144 Kategoriler: Etiketler: , ,

Ek bilgi

Boyutlar 17 × 24 cm

Şimdilik taksit seçenekleri aktif değildir.