Muhtasar-ı Kuduri Şerhi, Lübab Tercümesi – el-Meydani

85.00  57.00 

Eserin Tam İsmi: Muhtasar-ı Kuduri Şerhi Lübab Tercümesi (2 Cild)


Bu eser, el-Muhtasar olarak meşhur olan, Ebu’l-Hüseyin Ahmed b. Muhammed b. Ahmed b. Ca’fer el-Bağdâdi’ye (v. 428/1037) ait Muhtasaru’l-Kudûri’nin mükemmel şerhlerinden biridir. Hicrî V. asırda kaleme alınan el-Muhtasar, VI. asırda telif edilmeye başlanan “metin­ler” den sayılmıştır ve ders kitabı olarak okutulmuştur. İslam hukukçuları ve halk nezdinde en ziyade itibar gören el-Muhtasar, Abdülganî b. Tâlib b. Hammâde el-Meydânî (v. 1298/1881) tarafından, el-Lübâb fi şerhi’l-Kitâb ismiyle şerhedilmiştir. Bu gün Kudûrînin Muhtasar’ırının şerhleri arasında en yaygın olanıdır.
Eserde abdest, gusül, teyemmüm, hayz, namaz, cenaze, oruç, zekat, hac, alış-veriş, ticaret hukuku, şirketler, nikah, talak, hadler, kurban, yemin, şahitlik, helal ve haramlar ile feraiz gibi ibadet, muamelat, münakehat ve ukubata dair temel fıkıh meseleleri şerhedilmiştir.


Görsel Temsilîdir. 


 

 

Muallim Neşriyat | Cildli | İstanbul, 2017 | 1. Baskı | 1232 Sayfa

Stokta

Karşılaştır
Boyutlar 16.5 × 23.5 cm
Updating…
  • Sepetinizde ürün bulunmuyor.