İndirim!

RIHLE Dergisi 13. Sayı – İslamî İlimler

Kapak Konusu: Ümmet’in Varlık Zemini: İslâmi İlimler


Eğer “Kulları içinde Allah’tan hakkıyla ancak âlimler korkar” (35/el-Fâtır, 28) gerçeğine şeksiz şüphesiz iman ediyorsak ve de “peygamber varisi” âlimlerin kılavuzluğundan mahrum toplumların dünyada da ahirette de zelil olacağının farkındaysak, İslamî ilimlere ve gerçek âlimlere olan ihtiyacımızı konuşmak bile zait olmalıdır bizim için.


Görsel temsilîdir. 


İstanbul, 2011 | 1. Baskı | 144 Sayfa

7.00  5.00 

Stok Kodu: RIHLE13 Kategoriler: Etiketler: ,

Açıklama

RIHLE 13. Sayısı: Ümmet’in Varlık Zemini: İslâmi İlimler


O’nun adıyla.

İlimsiz bir müslümanlık mümkün müdür?

Modern öncesi zamanlarda insanı ve hayatı ilim temelinde inşa eden İslam için modern zamanlarda bunu ilimsiz yapmak kabil-i tasavvur değildir. Bir başka ifadeyle, geçmişte kendisine ait dünyayı İslamî ilimler üzerinden görünür kılan Müslümanlar, bugünün dünyasında ayaklarını Batıya ait zihin kodları üzerinde vücut bulmuş paradigmalara bastıkları sürece “kendileri olarak” var olamayacaklardır! Ümmet, dirayet sahibi ilim sahiplerine bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Problem şu ki, İslam’ın vücut vermediği bir ortamda ve İslamî ilimlerin inşa etmediği zihin yapısıyla İslamî ilimleri hakkıyla öğrenmek ve özümsemek mümkün değil.

Bu sebeple kolayca savruluyoruz; modernitenin fetişleştirdiği herhangi bir kavram ya da pratikle çatıştığını düşündüğümüz İslamî kavram ve pratikleri bu sebeple hemen dünyamızdan ve inancımızdan kovmanın yollarını arıyoruz.

Eğer “Kulları içinde Allah’tan hakkıyla ancak âlimler korkar” (35/el-Fâtır, 28) gerçeğine şeksiz şüphesiz iman ediyorsak ve de “peygamber varisi” âlimlerin kılavuzluğundan mahrum toplumların dünyada da ahirette de zelil olacağının farkındaysak, İslamî ilimlere ve gerçek âlimlere olan ihtiyacımızı konuşmak bile zait olmalıdır bizim için.

Modern zamanlarda bu ümmet kendisi olarak var olacak ve dünyanın maruz bırakıldığı küresel çürümeye dur diyebilecekse, bunu ancak İslamî ilimler ve gerçek âlimler vasıtasıyla yapacaktır.

Bu sebeple “İslâmî İlimler” dosyasıyla karşınızdayız.

RIHLE 13. Sayısı:Ümmet'in Varlık Zemini: İslâmi İlimler Müslümanlığın Yegâne Zemini Olarak İslamî İlimler - Ebubekir Sifil Sünnet-Sahabe ve İslamî İlimler Örgüsüne Dair Bir Mülahaza - Talha Hakan Alp Fıkıh’tan Hukuk’a: Eğitim Programı Yoluyla Laikleşme - Murteza Bedir Cumhuriyet Döneminde Medreseler: Alet İlimlerinin Mahiyeti, Önemi ve Tertibi - Maşuk Yamaç İslâm Medreseleri Tarihine Bir Bakış - Ekrem Buğra Ekinci Âdâbü'l-Âlim ve'l-Müteallim - Zahid Yıldız Mülâkât: Sri Lanka’lı İlim Adamı Din Muhammed Hocayla İlim Yolcusunu Uğurlarken: Geç Kalmış Bir Uğurlama Yazısı - Mehmet Fatih Kaya Postmodernizm: Yeni Sofistler - Seyfi Say Sıkıcı Bir Anlatı Denemesi: Liberalizmden Neoliberalizme - Erdal Kurgan ‘Bizimkiler’ - Burak Ertürk Tezakir: Tanıdıklarım - Fuad Şemsi (İnan) II - Kadir Mısıroğlu İntikad: Bayındır Eleştirisi: Kuran-ı Kerim’i Anlamada Hz. Peygamber’in Rolü - Talha Hakan Alp Kitâbiyât: 135 Fâtihatü’l-Ulûm 138 eş-Şeyh Muhammed Bedreddin el-Hasenî ve Eseru Mecâlisihi fi’l-Müctemeı’d-Dımaşkî Gerekçeli Meal’in Gerekçesiz İddiaları 143 Aktüel Manası ve Hakikati Arasında İslam Düşüncesi

Bu sayıda genel yayın yönetmenimiz Ebubekir Sifil hoca, ilmin önemini ve İslamî ilimlere olan ihtiyacımızı anlatıyor. “Sünnet-Sahabe ve İslamî İlimler Örgüsüne Dair Bir Mülahaza” başlıklı yazısında Talha Hakan Alp hoca, İslamî ilimlerin sistematiğinin Kur’an ve Sünnet temelini ve Hz. Peygamber (s.a.v)’in Sahabe’ye uyguladığı talim (öğretim) ve tezkiye (arındırma) yönteminin İslamî ilimler için modelliğini ele alıyor.

“Fıkıh’tan Hukuk’a: Eğitim Programı Yoluyla Laikleşme” başlıklı Makalesinde Murteza Bedir hoca, son iki asırda Müslümanların fıkıh konseptine ilişkin algılarının dönüşümünü ele alıyor.Bu makale, 2004 yılında “Islamic Law and Society” dergisinde yayınlandı. Türkçe olarak yayınlanmayan makalenin Türkçesini, dosya konusuyla ilgili olduğu için ve önemine binaen RIHLE bu sayısında yayınlıyor. Makaleyi tercüme eden Ahmet Zeki Olaş’a ve katkılarından dolayı Yusuf Hanif’e teşekkür ediyoruz.

“Cumhuriyet Döneminde Medreseler: Alet İlimlerinin Mahiyeti, Önemi Ve Tertibi” yazısında Maşuk Yamaç hoca, Cumhuriyet sonrası medreselerde okutulan âlet ilimlerinin mahiyetini, önemini ve tedristeki tertibin nedenlerini zikrederek analiz ediyor ve medrese müfredatında uzun yıllar boyunca yerini korumaya devam eden ve sahip oldukları bir takım hususiyetleri sebebiyle öne çıkan bazı ilimlerin önem ve meziyetlerine değiniyor.

Ekrem Buğra Ekinci hoca, “İslâm Medreseleri Tarihine Bir Bakış” makalesinde Asr-ı Saadet ve Sahabe döneminden başlayarak Osmanlı dönemine kadar Müslümanların eğitim kurumlarını ve medreseyi anlatıyor.

“Âdâbü’l-Âlim ve’l-Müteallim” başlıklı makalesinde Zahid Yıldız, “âdâbü’l-âlim ve’l-müteallim” denilen bu sahayla ilgili literatürü tasnif ediyor ve âlimin ve ilim talebesinin sahip olması gereken ahlâkî prensipleri (âdâb) ele alıyor.

Bu sayının “Mülâkât”ını Sri Lankalı ilim adamı Din Muhammed Mira Sahib hocayla yaptık. Hocayla İslâmî ilimleri, İslam dünyasında yaşanan ilim ve düşünce faaliyetlerini ve tasavvufun rolünü konuştuk.

“Tezâkir” bölümünde değerli üstad Kadir Mısıroğlu, geçen sayıda yazdığı, yakın dönemin mütemeyyiz şahsiyetlerinden Fuad Şemsi beyi anlatmaya devam ediyor.

Bu sayının “İntikad” bölümünde Talha Hakan Alp hoca, Abdülaziz Bayındır’ın dinî yaklaşımlarındaki arızaları ele aldı.

Bu sayıya ayrıca, Mehmet Fatih Kaya hoca, “İlim Yolcusunu Uğurlarken” başlıklı yazısıyla, Seyfi Say,“Postmodernizm: Yeni Sofistler” makalesiyle,

Erdal Kurgan, “Sıkıcı Bir Anlatı Denemesi: Liberalizmden Neoliberalizme” başlıklı yazısıyla,

Burak Ertürk, “Bizimkiler” başlıklı yazısıyla katkıda bulundular.

Ek bilgi

Ağırlık0.360 kg

Tüm kredi kartlarına, vade farksız peşin fiyatına 5 taksit.