İndirim!

RIHLE Dergisi 17. Sayı – Ehl-i Beyt

Kapak Konusu: Ehl-i Beyt


Hazreti Peygamber’in (aleyhissalatu vesselam) ümmete bıraktığı iki emanetten biri olan evlad-ı resul, hiç kuşukusuz ahirette ümmetin kendilerine olan muhabbetine şahitlik ederek Muhammedu’l-Emin’in (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetinin de ‘emîn’ olduğunu ifade edecek.


Görsel temsilîdir. 


 İstanbul, 2014 | 1. Baskı | 144 Sayfa

10.00  5.00 

Stok Kodu: RIHLE17 Kategoriler: Etiketler: , , ,

Açıklama

RIHLE 17. Sayısı: Ehl-i Beyt


RIHLE bu sayısında Evlâd-ı Nebi’yi yani Ehl-i Beyt’i dosya konusu olarak işledi.

Hazreti Peygamber’in (aleyhissalatu vesselam) ümmete bıraktığı iki emanetten biri olan evlad-ı resul, hiç kuşukusuz ahirette ümmetin kendilerine olan muhabbetine şahitlik ederek Muhammedu’l-Emin’in (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetinin de ‘emîn’ olduğunu ifade edecek.

Bu sayıda, Ebubekir Sifil hocamız, ‘Ehl-i Sünnet’in Ehl-i Beyt’e Bakışı’ başlıklı makalesinde Ümmet’in ana gövdesini yani Ehl-i Sünnet’i Ehl-i Beyt’e karşı ilgisizlikle, ihmalle, hatta ‘ihanet’le suçlayan İmamiyye Şiası’nın güçlü biçimde işlettiği  ‘kara propaganda’nın izini sürüyor. Tamamen iftira olan bu tezviratı idrak edebilmek için yapılması gerekeni işaret ederek bir ‘hafıza tazelemesi’ yapıyor.

RIHLE 17. Sayısı: Ehl-i Beyt Ehl-i Sünnet'in Ehl-i Beyt'e Bakışı - Ebubekir Sifil İlgili Ayet ve Hadisler Işığında Ehl-i Beyt Kimdir? - Bahauddin Varol “Ben Dâru’l-Hikmetim, Ali de Onun Kapısıdır.” - Murat Sarıcık Ehl-i Beyt, Ümmet ve Tasavvuf - Müfit Yüksel Sahâbe Nesli, Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Beyt - Muhammed Emin Yıldırım Seyyid ve Şerif Kavramlarının Oluşum Sürecine Dair Notlar - Mustafa S. Küçükaşcı Soruşturma: 52 Muhammed Salih el-Gursî 68 Hasan Gümüşoğlu Akıl, Akletme ya da İbrahimî Tecessüs - Abdurrahman Arslan Hakikat’e Nasıl Vâsıl Oluruz? - Süheyb Öğüt M. Kemal Paşa’nın Mütareke Dönemi’nde İtilaf Devletleri Mümessilleriyle Olan İlişkileri ve Bu İlişkilerin Anadolu’ya Tayin Edilmesi Üzerindeki Tesiri - Melih Koşucu Kültüralist Fragmanlar - Nurullah Aydın Tezakir: Tanıdıklarım: Celâl Hoca (Celâleddin Öktem) - Kadir Mısıroğlu Röportaj: Abdulfettâh Ebû Gudde ile Yüksek Öğrenim Üzerine - Tercüme: Hikmet Akpur Kitabiyat: İsticlâbu İrtikâi’l-Ğuref 129 Eş-Şeceretü’n-Nebeviyye fi Nesebi Hayri’l-Beriyye 130 el-Müntekâ mine’n-Neseb ve’l-Müsâhere 130 Hz. Muhammed ve Ehlibeyt Sevgisi 131 20. Yüzyıl Felsefe Tarihi 132

Prof. Dr. M. Bahaüddin Varol hoca, kendini Ehl-i Beyt Mezhebi olarak tavsif eden Şia’nın taraflı ve marjinal Ehl-i Beyt tanımlamasına karşın konunun temeline inerek ‘İlgili Ayet ve Hadisler Işığında Ehl-i Beyt Kimdir?’ başlıklı makalesinde nasslar çerçevesinde Ümmet’e emanet bırakılanların kimler olduğunu ilmî delilleriyle ortaya koyuyor.

Prof. Dr. Murat Sarıcık hoca “Ben Dâru’l-Hikmetim, Ali de Onun Kapısıdır” mealindeki hadis bağlamında, Hz. Peygamber’in niçin kendini Dâru’l-Hikmet olarak adlandırdığı, “dâr” ve “hikmet” kelimelerinin anlamları açısından konunun nasıl anlaşılması gerektiğini irdelediği makalesinde ayrıca Hz. Ali’ye tabi olduğunu söyleyenlerin samimiyetini nasıl ispat etmeleri gerektiğini de bildiriyor: Dâru’l-Hikmet olan Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem)  Sünnet-i Seniyye’sine uyarak.

Prof. Dr. Mustafa S. Küçükaşçı hoca ise tarihsel süreçte Ehl-i Beyt’in, özellikle de Âl-i Fâtıma’nın (r. anha) Ümmet içerisindeki konumuna ışık tutuyor. ‘Seyyid ve Şerif Kavramlarının Oluşum Sürecine Dair Notlar’ başlıklı makalesinde, Ümmet’in Ehl-i Beyt’in şecere kayıtlarını tutmak için inşa ettikleri Nakîbüleşrâflık kurumunu ve önemini izah ediyor. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat, gerek Ehl-i Beyt kavramının anlam ve muhtevası konusunda, gerek değer ve kıymetinin ne olduğu hususunda, her türlü siyasî ve fikrî baskılara rağmen makul ve mutedil bir düşünce geliştirmiş ve bunu da muhafaza etmenin gayretini vermiştir. Ehl-i Sünnet’in böyle davranmasının kökeninde yatan sebep, hiç şüphesiz Sahabe (radiyallahu anhum ecmaîn) efendilerimizin davranışlarını örnek almalarıdır.

Bu bağlamda Muhammed Emin Yıldırım hocanın ‘Sahâbe Nesli, Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Beyt’  başlıklı makalesini okuyacaksınız. Müfid Yüksel hocanın ‘Ehl-i Beyt, Ümmet ve Tasavvuf’ başlıklı makalesi de Ehl-i Beyt sevgisinin ve bağlılığının tasavvuf ehlince ne kadar önemli bulunduğunu irdeliyor.

Bu sayımızdaki Soruşturmamıza Yrd. Doç. Dr. Hasan Gümüşoğlu ile değerli âlim Muhammed Salih Ekinci hocalar katkı sağladılar. İlim ile amel arasındaki ilişkinin bir benzerini bilgi ile iktidar arasında kuranlar, Batıda üniversite kurumunun ya da diğer bir deyişle akademinin iktidar için bilgi ürettiğine de vurgu yaparlar.

Bu sayımızda Ehl-i Sünnet’in yaşayan en önemli Kelam âlimlerinden Said Abdullatif Fûde hoca ile gerçekleştirdiğimiz mülâkâtı bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor. Asleynden olan Kelâm ilminin güncellenmesi gerektiğine vurgu yapan Fûde hoca, bahsettiği faaliyetin neticesinde ehl-i bid’atin sadece tarihte kalmadığını, günümüzdeki sapmaların da benzer soru(n)lardan kaynaklandığını göreceğimizi, bunun yanında mazimizdeki ilmin/usulün verdiği öz güvenle atiyi de inşa edebileceğimizi vurguluyor.

Ayrıca merhum Abdulfettah Ebu Gudde hocanın hayattayken verdiği en son mülâkâtı da sayfalarımızda bulacaksınız.

Modern paradigmanın felsefî kabulleri üzerine yaptığı itirazlardan, Müslüman muhayyilesinin öz yurdu olan medreseye ve sahih usule olan davetinden tanıdığımız üstad Abdurrahman Arslan’ın ‘Akıl, Akletme ya da İbrahimî Tecessüs’ başlıklı makalesi modern aklın neye tekabül ettiğini gösteriyor.

Tezâkir bölümünde üstad Kadir Mısıroğlu, merhum Celaleddin Öktem hocayı yâd ediyor.

Bunların dışında Sayfalarımızda Süheyb Öğüt’ün ‘Hakikat’e Nasıl Vâsıl Oluruz?’ başlıklı çalışması,Melih Koşucu’nun yakın tarih çalışması bağlamında ‘M. Kemal Paşa’nın Mütareke Dönemi’nde İtilaf Devletleri Mümessilleriyle Olan İlişkileri ve Bu İlişkilerin Anadolu’ya Tayin Edilmesi Üzerindeki Tesiri’başlıklı araştırma yazısı ve Nurullah Aydın’ın ‘Kültüralist Fragmanlar’ başlıklı denemesini bulacaksınız.

Ek bilgi

Ağırlık0.365 kg

Tüm kredi kartlarına, vade farksız peşin fiyatına 5 taksit.