İndirim!

RIHLE Dergisi 7. Sayı – Sahabe

RIHLE Dergisi


Kapak Konusu: Sahih İslam Çizgisinin Kilit Kuşağı: Sahabe


Bir kısmı tarihten günümüze sarkan, bir kısmı da günümüzde ortaya çıkan bu yaklaşımların her birinin “kurgusal” olmakla malul olduğu aşikâr. Ama bu kurgusallığın, yaygınlıktan aldığı bir“meşruiyet”le her gün biraz daha yayılma ve benimsenme eğiliminde olduğu da bir başka açık gerçek. O halde meselenin üzerine soğukkanlı bir şekilde giderek hakikatin ne olduğunu net bir şekilde ortaya koymak bizim sorumluluk anlayışımızın bir gereğidir dedik ve RIHLE olarak bu konuyu hiçbir komplekse kapılmadan ele almaya çalıştık.


Görsel temsilîdir. 


İstanbul, 2009 | 1. Baskı144 Sayfa

6.00  5.00 

Stok Kodu: RIHLE7 Kategoriler: Etiketler:

Açıklama

RIHLE 7. Sayısı: Sahih İslam Çizgisinin Kilit Kuşağı: Sahabe


Kur’ân ve Sünnet’le irtibatımızı, Allah Teala ve Resûlü’nün muradı doğrultusunda tesis etmenin vazgeçilmez vasıtası olan Sahabe üzerinde duruyoruz.

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu kutlu nesil hakkında pek çok spekülasyon dolaşıma çıkarılmış bulunuyor. Tek tek kimi sahabîlerden, bir bütün olarak Sahabe kuşağı hakkında ileri sürülen iddia ve söylemlerin her birinin arkasında ayrı bir “din telakkisi”ni ikame etme gayret ve hedefi bulunduğunu görmek durumundayız. Sahih ve sahici bir Sahabe tasavvuruna sahip olmadan sahih ve sahici bir Müslümanlığın mümkün olmadığını görmek durumundayız. Meseleyi “olduğu gibi” görmemizi engelleyen yaklaşımların bizi “kurgusal” din anlayışlarının tuzağından başka bir yere götürmeyeceğini görmek durumundayız.

Bir kısmı tarihten günümüze sarkan, bir kısmı da günümüzde ortaya çıkan bu yaklaşımların her birinin “kurgusal” olmakla malul olduğu aşikâr. Ama bu kurgusallığın, yaygınlıktan aldığı bir“meşruiyet”le her gün biraz daha yayılma ve benimsenme eğiliminde olduğu da bir başka açık gerçek.

O halde meselenin üzerine soğukkanlı bir şekilde giderek hakikatin ne olduğunu net bir şekilde ortaya koymak bizim sorumluluk anlayışımızın bir gereğidir dedik ve RIHLE olarak bu konuyu hiçbir komplekse kapılmadan ele almaya çalıştık.

Okuyacağınız yazılardan her biri konuyu farklı bir veçhesiyle ele alıyor. Sahabe ile ilişkili olarak kimi teknik Usul konularına taalluk eden, kimi daha pratik mahiyet arz eden bu yazılar, dinî istikametimizin sahih ve sahici bir Sahabe tasavvuruna bağlı olduğu hakikatinin idrakine katkı sunarsa maksat hasıl olacaktır.

RIHLE 7. Sayısı: Sahih İslam Çizgisinin Kilit Kuşağı: Sahabe Sahabe Tarifindeki İhtilafın Sahabe Tasavvuruna Etkisi - Talha Hakan Alp Sahabe Arasındaki İhtilaflara Genel Bir Bakış ve Tarihçilerin Durumu - Muhammed Salih Ekinci (el-Ğursî) SEBB-İ SAHABE MESELESİ -Sahabe-i Kiram Hakkında Uygunsuz Konuşmanın Hükmü - Abdulkadir Yılmaz Sahabe’den Bir Kısmı Münafık Olabilir mi? - Dr. Mehmet Efendioğlu Fıkhî Meselelerde Hüccet Olması Bakımından SAHABE KAVLİ - Orhan Ençakar Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Prof. Dr. Zekeriya Güler Prof Dr. İyâde b. Eyyûb el-Kubeysî İNTİKAD: Ebû Hureyre’yi Anlamak -I - Yrd.Doç. Dr. Ahmet Tahir Dahyan HİKEMİYAT MÜLAKAT: Suriyeli Ünlü Davetçi ve İlim Adamı Muhammed Ebu'l-Hudâ el-Yakûbî Hocayla... Bilim ve Kültür Tarihimizde Hadis Kitaplarının Yeri ve Hadisçilerin Hizmetleri ve Sorumluluğu (Ümmet-Sünnet İlişkisi Özelinde Bazı Tespitler) - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan “İnsanlık Âilesi” Sloganının Örttüğü Gerçek: MASONLUK–SÖMÜRGECİLİK İLİŞKİSİ - Yusuf Hanif Türkiye’de Özel Din Eğitiminin Önem ve İmkânı - Mehmet Atalay Kitaplarla Beraber Otuz Yıl - M. Fatih Kaya TEZAKİR: Hint Alt Kıtasında Bir Evliya Çelebi, Büyük Dava Adamı, Mürşid, Mürebbi ve Seyyah EBU’L-HASEN ALİ EN-NEDVİ EL-HASENİ -1956 TÜRKİYE ZİYARETİ- Abdullah Zerrar Cengiz KİTABİYAT

Abdulkadir Yılmaz, Sahabe’ye dil uzatmanın, onlar hakkında uygunsuz konuşmanın hükmünü “Sebbi-Sahabe Meselesi” konu başlığıyla mercek altına aldı.

Orhan Ençakar ise “Fıkhî Meselelerde Delil Olması Bakımından Sahabe Kavli” gibi teknik bir konuyu işledi.

Dr. Mehmed Efendioğlu, “Sahabe’den Bir Kısmı Münafık Olabilir mi?” sorusunu sordu ve habbelerin nasıl kubbelere dönüştürüldüğünü, bir takım zevatın bu husustaki çarpıtmalarını gözler önüne serdi.

İntikad bölümümüzde Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tahir Dahyan‘ın, birinci bölümünü tefrika edeceğimiz“Ebû Hureyre’yi Anlamak” yazısı yer alıyor. Yazı, kadim zamanlarda peydahlanmış bazı iftiraların günümüzde yeni dillere dolanarak nasıl ulu orta yayıldığını inceliyor ve gerekli ilmî reddiyeleri son derece güzel bir üslupla okuyucuya sunuyor.

M. Fatih Kaya kitaplarla olan dostluğunu; Yusuf Hanif, Masonluğun sömürgecilikle irtibatını anlattı.

Tezakir‘de Ebu’l-Hasen en-Nedvi; Hikemiyât bölümünde günümüzde tartışılan bir takım meselelerin aslında tarihin tozlu raflarından indirildiği hakikati var.

Bu sayıda editörümüz Dr. Ebubekir Sifil’in yazısı yok. Sifil hocamız son bir ayın neredeyse tamamını kanser olan annesinin tedavisiyle uğraşarak geçirdi. Bu süreç halen devam ediyor. Yüce Allah’tan hocamızın muhterem annesine acil şifalar dilerken sizlerin de dualarınızı beklediğimizi bilmenizi isteriz.

Ek bilgi

Ağırlık0.360 kg

Tüm kredi kartlarına, vade farksız peşin fiyatına 5 taksit.