İndirim!

RIHLE Dergisi 9. Sayı – Ahiret

 

Kapak Konusu: “Din ve Değişim” | Sünnet | Bilincimize Musallat Olan Çağdaş Virüs: MODERNİZM | Kur’an Merkezli Söylemlerin Amacı: VAHYİ “Uygulamak mı”? “Uyarlamak mı”?


Kur’an ahiret hayatını ana hatlarıyla zikretmişse, resmi somutlaştıran ve belirgin kılan unsurlar da Sünnet’te ifadesini bulmuştur. Yukarıda dile getirdiğimiz ikinci arıza tam da bu noktada kendisini gösteriyor. Sünnet-i Seniyye konusunda bilincimizde oluşturulan kara delikler bir yandan Sırat, Mizan, Şefaat, Kabir azabı… gibi hususlarda inkâra dayalı bir algı tarzının oluşmasına sebebiyet verirken, diğer yandan tarihsel teşbih/tecsim arızasını su yüzüne çıkarıyor.


Görsel temsilîdir. 


İstanbul, 2010 | 1. Baskı152 Sayfa

7.00  5.00 

Stok Kodu: RIHLE9 Kategoriler: Etiketler:

Açıklama

RIHLE 9. Sayısı: Ölümle Uyanacağımız Ebedi Hâkikat: Ahiret


“Ahir zaman”dan sonra “ahiret”i dosya konusu olarak işlemenin uygun olacağı düşüncesiyle “Ahirete Yakînen İman” konusunu ele alıyoruz.

Kur’an-ı Kerim’de “Allah’a iman” meselesinin zikredildiği ayetlerin pek çoğunda “ahirete iman”ın ona eşlik ettiği dikkat çekiyor. Dünya hayatının ancak yakin mertebesinde bir ahiret inancıyla istikamet üzere yaşanabileceği gerçeğinin en belirgin ifadesi bu olsa gerek…

İçinde yaşadığımız zaman diliminde ahiret inancıyla ilgili pek çok “arızalı yaklaşım” mevcut. Bunların bir kısmı “ötekine” bakan yüzümüzde ortaya çıkarken, bir kısmı bünyeye “iç hastalık” vasfıyla arız olmuş durumda.

Ahiretteki nihaî kurtuluşun çerçevesi ve şümulü ile ilgili modern savrulmalar arızanın birinci boyutunu teşkil diyor. Nihaî kurtuluş ve kazancın Ümmet-i Muhammed yanında –“tedarik edilmiş” belli şartları taşımaları halinde– Kitap ehlini de kapsayacağı görüşünün –Ehl-i Sünnet bir yana– tarih içinde herhangi bir İslamî fırka tarafından gündeme getirildiğinden haberdar değiliz. Dinlerarası Diyalog sürecinin inkâr edilemez bir biçimde katkıda bulunduğu bu savrulmanın “iman-küfür” sınırını berhava ettiğini ayrıca belirtmeye gerek yok!

Öte yandan, içine çektiği her anlamı buharlaştıran “sekülerleşme” süreci, ahiret bilincimizi de flulaştırıyor. Ahirete inandığını söyleyen, ancak hayatında bu inancın herhangi bir tezahürüne rastlanmayan, takva, zühd, istiğna… gibi kavramları sürgüne göndererek dünya hayatını gayrı müslümlerin algıladığı gibi algılayıp onlar gibi dizayn eden insan tipine bu kadar yoğun rastlanması hayra alamet değil…

Kur’an ahiret hayatını ana hatlarıyla zikretmişse, resmi somutlaştıran ve belirgin kılan unsurlar da Sünnet’te ifadesini bulmuştur. Yukarıda dile getirdiğimiz ikinci arıza tam da bu noktada kendisini gösteriyor. Sünnet-i Seniyye konusunda bilincimizde oluşturulan kara delikler bir yandan Sırat, Mizan, Şefaat, Kabir azabı… gibi hususlarda inkâra dayalı bir algı tarzının oluşmasına sebebiyet verirken, diğer yandan tarihsel teşbih/tecsim arızasını su yüzüne çıkarıyor.

Bütün bu hususlarda müstakim Müslümanlığın kırmızı çizgilerini, Sahabe’den devralınan İslam algısını bir kere daha ve ciddiyetle düşünmek, hatırlamak ertelenemez bir vecibe durumundadır.
Meselenin bütün boyutlarını kuşatmasına dikkat ettiğimiz dosya yazılarını ilgiyle okuyacaksınız.

RIHLE 9. Sayısı: Ölümle Uyanacağımız Ebedi Hâkikat: Ahiret Yüzü Ahirete Dönük Yaşamak - Dr. Ebubekir Sifil Ahiret Hayatının Mahiyeti: Haşr-ı Cismânî Meselesi - Talha Hakan Alp Kur’ân ve Hadisler Işığında Şefaat İnancımız - Prof. Dr. Yener Öztürk Kur’ân Kıraatinin Ölü İçin Sevap Değeri - Abdulkadir Yılmaz Reenkarnasyon İddiaları Karşısında Kur’ân-ı Kerîm - Prof. Dr. Veysel Güllüce Ahiret Ahvalinden Bahseden Hadisleri Nasıl Anlamalıyız? - Said Abüllatîf Fûde Soruşturma 87 Prof. Dr. İsa Rabîh 93 Prof. Dr. Süleyman Toprak 96 Prof. Dr. Râcih Abdülhamid el-Kürdî İslam Tarihindeki İlk Daru’l-Hadis: Dâru’l-Hadîsi’n-Nûriyye - Emre Yazıcı Osmanlılar Döneminde Kutlu Şehir İstanbul’un Temizliği - Fatih Güldal Bediiyat: Hamdım, Piştim, Oldum: Türk Çini ve Seramik Sanatı - Levent Kum Mülakat: Emin Saraç Hocaefendi’yle Yakın Geçmişe Dair -II Kitabiyat Açık Oturum: Kabir Azabıı

Bu sayıda yer alan ilk yazı Editörümüz Ebubekir Sifil hocanın “Yüzü Âhirete Dönük Yaşamak” başlıklı makalesi.

Dâru’l-Hikme hocalarından Talha Hakan Alp, “Ahiret Hayatının Mahiyeti: Haşrın Cismânîliği Meselesi”başlıklı makalesinde Ahiret hayatının mahiyetine dair izahata esas teşkil eden haşr-ı cismânî meselesini ve dirilişin hem beden hem ruhla mı, yoksa sadece ruhla mı olacağı konusunu ele aldı.

Yine Dârul-Hikme hocalarından Abdülkadir Yılmaz hoca “Kur’ân Kıraatinin Ölü İçin Sevap Değeri”başlıklı makalesinde ilgili konuyu dört mezhebe göre ele alarak Ehl-i Sünnet’in meseleye bakışını netleştirmeyi hedefledi.

“Kur’an ve Hadîsler Işığında Şefaat İnancımız” başlıklı yazısında Yener Öztürk hoca şefaat meselesini mercek altına aldı.

Reenkarnasyon konusundaki çalışmalarıyla bilinen Veysel Güllüce hoca “Reenkarnasyon İddiaları Karşısında Kur’ân-ı Kerîm” başlıklı makalesinde Reenkarnasyon iddialarını Kur’ân merkezinde bir değerlendirmeye tâbi tuttu.

Yusuf Özcan hoca “Ahiret Yolcusunun Ardından” başlıklı yazısında ölünün ardından icra edilen ritüeller ve bunlara ilişkin ahkâmı inceledi.

Ürdünlü değerli ilim adamı Said Fude hoca âhiret ahvâliyle ilgili hadisleri nasıl anlamamız gerektiğine dair bir makâleyle RIHLE’ye önemli bir katkıda bulundu.

Bu sayının soruşturma dosyasına katkı veren hocalarımız;

  • Süleyman Toprak hoca (prof. dr.),
  • Ürdün Üniversitesi hocalarından Râcih el-Kürdî (prof. dr.)
  • İsa Rabîh (prof. dr.) 

Bu sayının Mülakat bölümünde yine, muhterem Emin Saraç hocaefendi ile yaptığımız sıcak sohbetin devamını yayınlıyoruz. Geçen sayıda başlayan ve bu sayıda da devam eden, Türkiye yakın tarihindeki ilim ve davet çalışmalarına dair bu mülakatı ibret ve keyifle okuyacağınızı umuyoruz.

Bu sayının serbest makaleler bölümüne ise Murat Türker, Emre Yazıcı, Levent Kum ve Fatih Güldalyazılarıyla; Yusuf Hanif ise J. R. I. Cole’den yaptığı çeviriyle katkıda bulundu.
Dergide ayrıca, Dâru’l-Hikme hocalarının katıldığı, “Kabir Azabı” konulu uzun bir yuvarlak masa toplantısını yayınlıyoruz. Kabir azabıyla ilgili hemen her konunun tartışıldığı bu açıkoturumu beğeniyle okuyacağınızı umuyoruz.

Ek bilgi

Ağırlık0.385 kg

Tüm kredi kartlarına, vade farksız peşin fiyatına 5 taksit.