• Eserin Tam İsmi: Büyük İslam İlmihali (Sadeleştirilmemiş Asıl Nüsha)


  Her Müslüman için en büyük bir vecibedir ki, mensubu olduğu mukaddes İslam Dini hakkında kâfi derecede bilgi sahibi olsun; bu bilgisine göre dini vazifelerini yapsın, dini hayatını tanzim etsin… Muhtelif mesleklere ayrılmış olan dindaşlarımızın dini ihtiyaçlarını kâfi derecede karşılayabilecek bir ilmihal kitabı yazılmasına bir çok zatlar tarafından lüzum görülmekte ve bu hususta acizlerine müracaat edilmekte idi. Binaenaleyh mukaddes dinimizin i’ikada, nezafete, ibadete, kerahiyet, istihsana ve ahlaka dair başlıca hükümlerine ve bir kısım büyük peygamberlerin mübarek siretleri ile İslam Dini’nin tarihçesine ait ve on kitaptan müteşekkil olmak üzere oldukça büyük bir ilmihal kitabı yazmayı bir vazife bildim.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Ravza Yayınları | Cildli | İstanbul, 2018 | 1. Baskı | 672 Sayfa

  Quick View
 • Eserin Tam İsmi: Büyük Şafii İlmihali (Hediyetu’l Habib)


  Haramın ve helalin birbirine girdiği bir çağda yaşıyoruz.
  Çok dikkat ve özen gösterilecek bir zamandayız.
  Lehimize veya aleyhimize olabilecek dini vecibelerimizin farkında mıyız?

  Öğrenmek isteyenler için Büyük Şafii İlmihali
  (Hediyetu’l Habib)


  Görsel Temsilîdir. 


   

  Dua Yayıncılık | Cildli | İstanbul, 2016 | 2. Baskı | 687 Sayfa

  Quick View
 • Eserin Tam İsmi: Büyük Şafii İlmihali


  Bilindiği gibi “Büyük Şafii İlmihali” isimli kitabımız, Müslümanlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmış ve neticede bir çok defa basılmıştır. Şafii mezhebi mensuplarının dini hayatlarını ilgilendiren bir çok konuya havi bu eser, aynı zamanda bir kıyas ve muhakeme bakımından da gerektiği yerde Hanefi mezhebinin görüşünü de beyan etmiş bulunmaktadır.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Yasin Yayıncılık | Cildli | İstanbul, 2013 | 2. Baskı | 629 Sayfa

  Quick View
 • Eserin Tam İsmi: Delilleriyle Büyük Şafii İlmihali


  Mütercim: Nizamettin Ersöz
  Müslüman, imanın özü olan İslam’a dönmedikçe huzur yüzü göremez. İslam’a dönmekte şüphesiz İslam’ı bilmekle olur. İslam’ı bilmek de, okumakla olur. İslam’ın kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’in tefsiri herkesin anlayacağı dillere çevrilmiştir. Resulullah’ın sünnetini teşkil eden sünnet ve yine de her iki kaynak olan Kur’an ve Sünnet’in anlaşılmasını gerektiren fıkıh ilimleri günümüzde herkesin bariz bir şekilde anlamalar sağlanarak Türkçe’ye çevrilmiştir.
  Bu kitap, öz bir şekilde fıkhi konuların hemen hemen hepsini kapsamaktadır. Ayrıca her konu için ayet ve hadisten delil getirilerek açıklanmıştır.

  Kadı Ebu Şuca’ 40 yılı aşkın bir zaman Basra’da Şafii Mezhebi üzerine müderrislik yapmıştır. Daha sonra Medine-i Münevvere’ye yerleşerek vefatına kadar Mescid-i Nebevi’ye hizmet etmiş ve “Bab-ı Cibril” de Peygamber (sav) efendimizin mübarek hücrelerine yakın bir yerde defnedilmiştir. Yazdığı bu güzel eseri asırlarca medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur.

  Kendisi kitabını şöyle tanıtıyor:

  “Dostlarımdan bazıları, metni az manası çok ve hem okuyan, hem de okutan için kolay olup, yeni başlayacak kişiler için ezberlenebilen bölüm ve maddelere ayrılmış İmam Şafii Mezhebi’ne ait fıkhi konuları kapsayan bir eser yazmamı istediler. Allah’ın tevfik rağbetine dayanarak, sevabını O’ndan umarak bu işe giriştim. Yüce Allah dilediği her şeyi yapmaya kadir, kullarına karşı büyük lutüf sahibi ve onların her şeyinden haberdardır.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Ravza Yayınları | Cildli | İstanbul, 2017 | 2. Baskı | 620 Sayfa

  Quick View
 • Eserin Tam İsmi: Hanefiler İçin İlmihal


  Muallim neşriyattan neşredilen Yrd. Doç. Dr. Osman Bayder tarafından terceme edilen İbn Abidin Zade imzalı Hanefiler İçin İlmihal İbadetler, Helaller ve Haramlar, İnanç Esasları adlı bu kitabın tanıtım ve takdiminde diyor ki; Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye (İslâmi özel hukuk -medenî hukuk- kuralları) cemiyeti üyesi Alaeddin İbn Abidin-Zade ‘ye ait olan bu kitap, Hanefi mezhebinin muteber kaynakları esas alınarak kaleme alınmış bir Hanefi ilmihalidir.

  Hanefiler İçin İlmihal adlı bu kitabın belki de en önemli özelliği konuların basit, anlaşılır ve kast edilen anlamın anlaşılabileceği şekilde detaylı olarak ele alınmış olmasıdır. Kitapta yer alan görüşlerin, mezhepte kabul görmüş ve fetvaya esas teşkil eden “müftabih” görüşler olması, burada yer alan bilgiler ile gönül rahatlığı ile fetva verilmesini ve amel edilmesini mümkün kılmaktadır.

  Kitap daha çok ilk basamaktaki ilim taliplerinin ihtiyaç duyacağı konuları ele almaktadır. Bu sebeple de genç yaştakilerin ihtiyaç duyacağı temizlik, namaz, oruç, adak, itikaf, yemin, zekat, kurban, hac, gündelik hayatta sıkça rastlanılan haramlar-helaller ile temel inanç esasları konularına yer verilmiştir.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Muallim Neşriyat | Cildli | İstanbul, 2016 | 1. Baskı | 480 Sayfa

  Quick View
 • İslam İlmihali – Ali Fikri Yavuz

  62.00  37.00 

  Eserin Tam İsmi: Açıklamalı Muamelatlı İslam İlmihali / İslam Fıkhı ve Hukuku


  Kadın-Erkek her Müslümana öğrenmesi şart olan ilim İlmihal dediğimiz temel din bilgileridir. İnanç Bilgileri, İbadetlerle ilgili bilgiler, Günlük hayatta karşılaşılan muamelat denilen bilgiler, ahlâk ve kişilik terbiyesi ile ilgili bilgiler…

  Her Müslümanın bu temel din bilgilerini bilim ve aklın yolundaki gerçek alimlerden öğrenmesi gerekir. Bu eser Türkiye Milli Kültür Vakfı tarafından Din dalında özel armağana layık görülmüş eşsiz bir hazinedir. Eski İstanbul Müftüsü olan Ali Fikri Yavuz Bey’in kaleme aldığı bu eser; benzeri birçok kitabın hazırlanmasında kaynak olarak başvurulan nadide bir eserdir.


  Çile Yayınları | Cildli | İstanbul, 2018 | 1. Baskı | 524 Sayfa

  Quick View
Updating…
 • Sepetinizde ürün bulunmuyor.
X
0