İslam Düşüncesi

47 sonuçtan 37-47 arası gösteriliyor

 • Müslüman Bilincin İnşası – 2 – Serdar Demirel

  25.00  15.00 

  Eserin Tam İsmi: Postmodern Çağda Müslüman Bilincin İnşası


  Bu kitabın ihtiva ettiği yazılar, karşı karşıya kaldığımız dinî, siyasî, içtimaî ve kültürel meselelere yukarıda bahsettiğimiz hassasiyetler çerçevesinde dokunmaya çalışmıştır. Konular değişkenleri sâbiteler zâviyesinden ama çoğu zaman bunları dillendirme-den kaleme alınmıştır. Takdim’den


  Görsel temsilîdir. 


  Karton Kapak | İstanbul, 2016 | 1. Baskı |296 Sayfa

  Quick View
 • Müslüman Kızlara(Roman Boy) – Hasan el-Benna

  10.00  7.00 

  Eserin Tam İsmi: Müslüman Kızlara(Roman Boy)


  İslam, kadınını şanının yüceltip değerini artırmıştır. Onu erkeğin kardeşi ve hayattaki ortağı kabul etmiştir. Kadın erkekten de erkek de kadından bir parçadır.

  “Siz birbirinizdensiniz” (Ali İmran 195)


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Ravza Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2017 | 8. Baskı | 144 Sayfa

  Quick View
 • Müslümanca Bir Hayat İçin – Ebubekir Sifil

  45.00  27.00 

  Eserin Orijinal İsmi: Müslümanca Bir Hayat İçin


  Müslümanlar uzun tarihleri boyunca, bugün yaşadıkları “yabancılaşma” durumunu hiçbir zaman yaşamadılar. Din’le ilişkimiz noktasında içinde bulunduğumuz süreci “farklı” kılan en önemli özellik bu olsa gerek.

  Efendimiz (s.a.v)’in pek çok hadislerinde dikkat çektiği “ahir zaman durumu”dur bu ve biz, bu külli savrulma sürecinde istikamet üzere kalabilmek için öncelikle bilinçaltı seviyesinde maruz kaldığımız zihin operasyonlarını fark etmek durumundayız.

  Bunun için ayağımızı nereye basmamız gerektiğini bilmek, olaylar ve olgular hakkında konuşurken bize ait kavram ve hükümleri esas alma dirayetini göstermek kaçınılmaz zorunluluktur.

  Elinizdeki kitapta yer alan yazılar bunu sağlamaya dönük mütevazi bir çabanın ürünü olarak okunmalıdır. Maruz kaldığımız durumun hakikatine ilişkin olarak zihinlerde bir kıvılcım çakmasına vesile olabilirsek amacımıza ulaşmış olacağız.


  Görsel temsilîdir. 


   

   

  Karton Kapak | İstanbul, 2020 | 4. Baskı | 474 Sayfa

  Quick View
 • Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler – Rasim Özdenören

  18.00  12.00 

   

  İnsanın, toplumsal hayatı gibi düşünce hayatının da karmaşıklaştığı bir dünyada “müslümanca düşünme”nin imkân ve yöntemi nedir? İslâm konusunda yeterli “malumat”a sahip olmak, “müslümanca düşünmek için yeter mi? İslâm özü ve bütünüyle kaynaştırılamayan bilginin, düşünme etkinliğini oryantalist bakış açısına mahkûm etmesi kaçınılmaz olmayacak mı? Edebiyat ve özellikle öykü alanındaki başarılı ürünleriyle de tanınan Rasim Özdenören, bu önemli sorunları kuşatıcı bir perspektifle gündeme getirmekte ve sahip olduğu zengin birikimini başarıyla işleyerek, tartışmaktadır.


  Görsel Temsilîdir.


  Karton Kapak | İstanbul, 2013 | 24. Baskı | 166 Sayfa

  Quick View
 • Nüzûl-i İsa (Bir İtirazın Tahlili) – Ebubekir Sifil

  12.00  7.50 
   Eserin Tam İsmi: Nüzûl-i İsa (Bir İtirazın Tahlili)

  Nüzul-i İsa (aleyhi’s-selâm) konusunda Sahabe döneminden itibaren Ümmet’in üzerinde ittifak ettiği bir kabul, modern zamanlarda Kur’an ve Sünnet’i “yeni ve farklı” bir okumanın nesnesi kılma faaliyetinin sonucu olarak, yerini “yeni ve farklı” bir değerlendirmeye bırakıyorsa, bunun “ilmî özgürlük”ten daha öte bir anlamı olmalıdır. Bu tarz yaklaşımların, ayrıca ima veya tasrihe ihtiyaç bulunmaksızın- “karşı taraf”ı oluşturan sahabîsi, müfessiri, muhaddisi, kelâm âlimi ve tarihçisiyle bütün bir Ümmet ulemasını itham anlamına geldiği açıktır. Sözün sahibinin yaklaşımına göre bu itham “yanılgı”dan “cehalet”e, “anlayış kıtlığına”, hatta “tahrif”e kadar uzanır.. Tanıtım Bülteninden


  Görsel temsilîdir. 


   

   

   

  Karton Kapak | İstanbul, 2018 | 2. Baskı | 81 Sayfa

  Quick View
 • Nüzûl-i İsâ Meselesi (Nazra Âbira) – Muhammed Zahid Kevserî

  20.00  10.00 

  Eserin Orjinal İsmi: Nazra Âbira 


  Nazra Âbira beş ana başlıktan oluşmakta ve her başlıkta sırasıyla Şeltut’un makaleleri iredelenmektedir.  Tanıtım Bülteninden.


  Görsel temsilîdir. 


  Karton Kapak | İstanbul, 2012 | 2. Baskı | 134 Sayfa

  Quick View
 • Peygamberimizin Hayatı ve Daveti – Safiyyurrahman Mübarek Fûri

  40.00  28.00 

  Bu eser uluslararası Siret-i Nebi ödülünü kazanmış ve çeşitli dillere çevrilerek büyük bir kabul görmüştür. Eserde Peygamberimizin hayatı, daha önce bu alanda yazılan bütün kaynaklar taranarak Arapça’nın yanı sıra Farsça ve Urduca eserlerden de yararlanılarak ortaya konmaktadır. Peygamber Efendimizin (s.a.) hayatının anlaşılması ve yaşanması için kaleme alınmış olan bu eser efendimizin hayatında bizler için var olan misalleri en iyi şekilde gözler önüne sermektedir.


  Karton Kapak | İstanbul, 2010 | 6. Baskı | 496 Sayfa

  Quick View
 • Risaleler – Hasan el-Benna

  35.00  23.00 

  Ey Müslüman Kardeşler!

  Sizler, ne bir hayır kuruluşu, ne bir siyasi parti ve ne de sınırlı bazı amaçlar için kurulmuş bir heyetsiniz. Sizler, bu ümmetin kalbinde yer alan Kur’an’la insanları selamlayan yeni bir ruh, Allah’ın marifetiyle maddenin karanlık etkisini dağıtan bir nur ve Resululah’ın (s.a.v) davetini haykıran yüksek bir sedasınız. Gerçekte sizler kendinizi; insanların, taşımaktan çekindiği bu davanın yükünü tek başına taşıyan birileri şeklinde hissetmelisiniz.

  Sizlere, ‘İnsanları neye davet ediyorsunuz?’ şeklinde bir soru yöneltildiğinde söyle cevap verin:

  Bizler, Hz. Muhammed’in (s.a.s) getirdiği İslam’a davet ediyoruz. İktidar olmak İslam’ın bir gereğidir. Hürriyet ise, onun farzlarından birisidir.

  İmam Hasan el-Benna


  Görsel Temsilîdir. 


   

  Nida Yayıncılık | Karton Kapak | İstanbul, 2016 | 2. Baskı | 672 Sayfa

  Quick View
 • Sözü Müstakim Kılmak 2 – Ebubekir Sifil

  22.00  8.00 

  Eserin Orjinal İsmi: Sözü Müstakim Kılmak


  Adına “modernleşme” denen “savrulma serüveni” içinde yerinden oynatılmış ne varsa tekrar yerine iadesi yolunda küçük de olsa bir katkı sunabildiğimizde çabalarımız hedefine ulaşmış olacaktır.. Arka Kapak’tan


  Görsel temsilîdir.


  Karton Kapak | İstanbul, 2015 | 1. Baskı | 295 Sayfa

  Quick View
 • Suallere Cevaplar – İsmail Fenni Ertuğrul

  15.00  11.00 

  Eserin Tam İsmi: İman Hakikatleri Etrafında Suallere Cevaplar


  Son devrin mütebahhir (okyanuslaşmış) âlimlerinden İsmail Fennî Ertuğrul’un iman hakikatleri hakkında Suallere Cevaplar isimli kitabı hacmen küçük, fakat manası büyük bir eserdir.

  (Hazrlayan: İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ)


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Sebil Yayınevi | Karton Kapak | İstanbul, 1978 | 1. Baskı | 126 Sayfa

  Quick View
 • Tefekkürde Tesettürde İslam Diyen Kızlar – İhsan Şenocak

  21.00  14.00 

   

  Allah’a ve O’nun yoluna adanmış kızlar, adayış ahlakına riayet ederlerse, Hakk’a adanan Anadolu topraklarında bir daha küfür yobazları tesettürlerini çiğneyemeyecek, umutlarına da kezzap dökemeyecektir.
  Çünkü, tefekkürü gibi tesettürü de İslâm olan kızların müdafii bizzat Allah Azze ve Celle’dir.
  * * *
  Muallime ol, müderrise ol, doktor ol, ev hanımı ol!
  Fakat bütün bunları annelik fıtratını yitirmeden ve mahremiyeti çiğnetmeden yap!
  * * *
  Kudüs’e Fatih olacak Selahaddin’in, İslam birliğini kuracak Yavuz Selim’in annesi sensin!
  Senin üzerinden geleceğimizin yıkılmasına müsaade etme! Ümmet’in umudunu söndürme!


  Hüküm Kitap | Karton Kapak | İstanbul, 2017 | 2. Baskı | 276 Sayfa

  Quick View
X
0

Your Cart