Siyer

Siyer ilmi ile ilgili tüm çalışmalara RIHLEKİTAP ayrıcalığıyla ulaşabilirsiniz.

23 sonuçtan 1-20 arası gösteriliyor

 • Hazret-i Halid Bin Velid – Mahmud Sami Ramazanoğlu

  19.00  14.00 
  İslâm askerleri Hz. Hâlid bin Velid’in imâmetiyle sabah namazını kıldılar. Hz. Seyfullah atına binerek askerlere hitaben:

  “– Askerler! Rumların hayatı sevdiği kadar, ölüme muhabbet ettiğinizi bilirim. İşte bir elimde seyf-i meslûl-i şeriat, önümde livâ-i Muhammedî duruyor. Sizi ilây-ı kelimetullah’a davet ediyorum.

  Bugün mücâhidlerin ruhâni sesleri, düşmanların kulaklarını dehşetle dolduracaktır. Daha henüz yaraları kapanmamış vücudumun ra’şeleri, kalbimin mukaddes darabatı bu çarpışmaya atılmaktan beni asla menedemez. Haydi sizi göreyim, din arslanları; Peygamberimizin sıdk-ı nübüvvetini, dinimizin ulviyetini, fedakârane bir surette beşeriyet âlemine gösterelim. Ölümden korkmanın hayata hiç bir fâidesi yoktur. Maksadımız, Cennetin bahçeleri ve dünyanın âli kâşâneleri değil; ancak Allah’ın rızasıdır.

  Yürüyünüz!…Varsın, bu sahralar, İsm-i Celâl ile inlesin! Beşeriyet huzur bulsun!…”

  Quick View
 • Kitabü’t-Tabakati’l- Kebir (11 Cilt Takım) – İbn Sa’d

  750.00  465.00 

  İslâm tarihinin en önemli biyografi eserlerinden olan ve siyer çalışmalarına da kaynaklık eden en eski biyografi kitabı olma özelliğini taşıyan İbn Sâ’d’ın Kitabü’t-Tabakati’l- Kebir eseri 15 öğretim üyesinin ortak çalışmalarıyla birlikte Türkçe’ye çevrildi.

  1. Cilt: Resulullah’ın (sas) Kutlu Sireti
  2. Cilt: Resulullah’ın (sas) Gazve ve Seriyyeleri
  3. Cilt: Muhacir ve Ensar’dan Bedir’e Katılanlar
  4. Cilt: Muhacir ve Ensar’dan Uhud’a Katılanlar
  5. Cilt: Muhacir ve Ensar’dan Hendek’e Katılanlar
  6. Cilt: Mekke Fethi ve Sonrasında Müslüman Olan Ashab – Resullullah (sas) Vefat Ettiğinde Yaşları Küçük Olan Ashâb
  7. Cilt: Medineli Tabiin
  8. Cilt: Mekke, Taif, Yemen, Yemame, Bahreyn ve Kufe Ashabı Tabiin ve Tebeu’t-Tabiin
  9. Cilt: Basralılar, Bağdatlılar, Şamlılar, Mısırlılar ve Diğerleri
  10. Cilt: Hanımlar
  11. Cilt: Dizin

  Quick View
 • Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed – M. Emin Yıldırım

  15.00  11.00 

  Eserin Tam İsmi: Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed


  Bugün birbuçuk milyarlık İslam ailesinin kaç ferdi Peygamber Efendimizi tanıyor? Bunun hesabını yapmamız zor ama şunu iyi biliyoruz ki; bu koca ailenin her ferdi O’nu (s.a.v.) bilmektedir. O’nu bilenler çoğunlukta ama tanıyanların o çoğunlukta olduğunu ne yazık ki söyleyemiyoruz. O’nu bilenler O’nun ne zaman doğduğunu, ne zaman vefat ettiğini, savaşlarını, çocuklarının isimlerini, hanımlarını, hicretini, miracını ve daha onlarca şeyi biliyorlar. Çok gariptir, bu bilinenlerin çoğunu belki daha fazlasını Mekke’de O’na karşı çıkanlar da biliyorlardı. Herhalde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) amcası Ebu Leheb bizden daha çok Peygamber’in bu özel bilgilerine sahip idi. Ama onlar o yüce ruhu tanıyamadılar, tanıyamadıkları içinde tam anlamı ile tabi olamadılar ve O’na karşı oldular. İşte bilmek yalnız başına yeterli değil, o bilginin marifete, yani aşka dönüşüp sahibini tanıdığı o değerler uğruna fedakarlık yapmaya zorlamalıdır.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Siyer Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2019 | 14. Baskı | 135 Sayfa

  Quick View
 • Beni Seven Peygamberim Serisi (8 Kitap) – M. Y. Kandemir

  80.00  55.00 

  Eserin Tam İsmi: Beni Seven Peygamberim Serisi (8 Kitap)


  Çocuklara ve gençlere Peygamber Efendimiz’in hayatını sevdirecek bu seride, dinimizin ilk günlerinde yaşanan olaylardan geniş bir demet bulacaksınız.
  Peygamberimizin hayatı hakkında doyurucu bilgiler, enteresan hikâyeler ve sevgi dolu anlatımıyla sekiz kitap okuyucularını renkli bir seyahate çıkarırken doğru bilgilerle de donanmalarını sağlıyor.
  Yaşar Kandemir’in canayakın üslubuyla ve muhabbetli kaleminden…

  Nur Dağında Bir Işık ( 64 sf ),
  Dinmeyen Gözyaşları ( 64 sf ),
  Medine Yollarında ( 64 sf ),
  Müslümanlar Kardeştir ( 72 sf ),
  Ebu Cendel’in Zincirleri ( 72 sf ),
  Peygamberimizin Son Yılları ( 72 sf ),
  Peygamberimizin Güzel Huyları ( 64 sf ),
  Sevgi Peygamberi ( 72 sf )


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Tahlil Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2019 | 1. Baskı

  Quick View
 • Bir Bilim Olarak Siyer ve Kaynakları – Adnan Demircan

  22.50  15.00 

  Eserin Tam İsmi: Bir Bilim Olarak Siyer ve Kaynakları


  İslam tarihinin erken dönemlerinde Hz. Peygamber (sas)’in savaşlarını içeren rivayet malzemesine dayanan Meğazı kitapları ile başlayıp daha sonra Hz. Peygamber (sas)’in hayatına dair rivayetlerin derlendği klasik bir edebi tür haline gelen Siret-Siyer, İslam tarihi boyunca Hz. Peygamber (sas)’in biyografisine dair çalışmaların ana malzemesini oluşturmuştur. Günümüzde de yine ana kaynak bu rivayet malzemesidir.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Siyer Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2015 | 1. Baskı | 436 Sayfa

  Quick View
 • Efendimiz ve Yolu – M. Asım Köksal

  23.00  18.00 

  Eserin Tam İsmi: Efendimiz ve Yolu


  Son asrın büyük âlimlerinden M. Âsım Köksal, hayatını Resûlullah’ın (s.a.v) yoluna adamış bir münevverdir. Ömrünü siyer-i nebîyi insanlara anlatmakla ihya eden Köksal, bu eserinde Peygamber Efendimiz’in İslâm’ı tebliğ ederken karşılaştığı zorluklardan, sahabilerini yetiştirme usulüne kadar pek çok konuda derin bilgiler sunuyor.

  Her satırında Allah Resûlü ve ashabının örnek yaşamlarından kesitler veren değerli eser, bizlere her müslümanın bilmesi gereken temel siyer konularını aktarıyor.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Semerkand Yayıncılık | Karton Kapak | İstanbul, 2018 | 1. Baskı | 232 Sayfa

  Quick View
 • Hazret-i Muhammed (s.a.v.) Cild 1 – Osman Nuri Topbaş

  50.00  37.50 

  Eserin Tam İsmi: Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v.) Cild 1 / Mekke Devri


  Muhterem Osman Nuri Topbaş Bey’in kaleminden bütün peygamberlerin ve insanlığın edebî nûru olarak cihânı şereflendiren O Sonsuz Güneş’in Mekke Devri…
  Yüz yirmi dört bin peygamber ve onlardaki sayasız zuhurat ve ilahi tecelli akışları, sanki bereketli nisan bulutları gibi azami derecede işba (doymuşluk) haline geldikten sonra beşeriyetin gönül toprağına mecburi bir surette boşaldı. Ve bereketli bir hidayet şeraresi halindeki nebiler silsilesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazret-i Muhammed Mustafa -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in zuhura gelmesinin adeta birer ikbal ve bahar müjdesi oldu…
  Böylece bütün peygamberlerin ve insanlığın ebedi nuru olarak cihanı şereflendiren o sonsuz güneşin Mekke Devri, şirkle kirlenmiş gönülleri tevhid-i İlahi çerçevesinde yüce itikad ile temizlemek, küfürle kurumuş dalları iman ve hakikat pınarıyla yeşertmek, nefsaniyet ve zulümleri dolayısıyla ham meyve haline gelmiş beşeriyeti, ruhaniyet ve Nur-i Muhammedi ile olgunlaştırmak faaliyetiyle geçti.
  O’nun zahiri terbiyesi ve batıni tesiri gönüllere öyle bir iksir oldu ki, daha evvel yarı vahşi, çoğu insanlıktan bile habersiz bir cahiliye toplumunu, insanlık tarihinin hala gıpta ettiği “sahabe” hüviyetiyle hayal edilmez bir mertebeye ulaştırdı. Onları, dünya tarihinde “fazilette zirve insanlar” haline getirdi.
  Dolayısıyla adalet, merhamet, muhabbet ve iman dolu bir insanlık hususunda modern bir cahiliye devri yaşayan şu ahir zamanın, yegane kurtuluş yolu da, edebiyet güneşinin Nur-i Muhammedi’sinde tecelli eden ulvi sırlardan nasiplenebilmektir…
  Şefaat yâ Rasûlallâh!..


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Erkam Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2016 | 2. Baskı | 552 Sayfa

  Quick View
 • Hazret-i Muhammed (s.a.v.) Cild 2 – Osman Nuri Topbaş

  50.00  37.50 

  Eserin Tam İsmi: Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v.) Cild 2 / Medine Devri


  Muhterem Osman Nuri Topbaş Bey’in kaleminden bütün peygamberlerin ve insanlığın edebî nûru olarak cihânı şereflendiren O Sonsuz Güneş’in Medine Devri…
  Hazret-i Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in Hak katındaki kadri o kadar yücedir ki; Cenâb-ı Hak, Habîbi’ne itaati, kendine itaat saymış; O’na karşı yapılacak en küçük hürmetsizliği, amellerin boşa çıkmasına sebep kılmış ve O’na tazimi, gönüllerin takva imtihanı eylemiştir. Rasulü’ne uygunsuz hitapta bulunmayı büyük bir cehalet eseri olarak kabul etmiştir. Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-‘e çokça salat ü selam getirerek O’nu hiçbir zaman gönlümüzden ve hatırımızdan çıkarmamamız gerektiğini beyan etmiştir. Hatta namaz kılarken her Tahiyyat’ta Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-‘e selam vermemizi namazın vacip bir rüknü kılmıştır.
  Bu derece kadri yüce olan Peygamber Sultanı’nın Medine Devri, Allah’ın dinini ikame ile geçmiştir. Gönülleri Cennet’e döndüren yüce esasları, sarsılmaz temeller üzerinde muhteşem saraylar misali inşa etmiştir. O güller gülü, Medine’de oluşturduğu münevver iklimde, hayatının sonuna kadar güzelliğin ve doğruluğu rehberi olmuş ve şerefli hayatı; her türlü yanlış, kötülük, terör ve zulme karşı mücadele içinde geçmiştir. Böylece ardında, insanlığa sonsuz kurtuluş ve vuslatın yegane yolu olan bir din, bir sırat-ı müstakim ve insanlık semasının yıldızları olan örnek bir nesil bırakmıştır. Ne mutlu dünyada, Allah Rasulü’nün izini takip ederek o sırat-ı müstakim’den, yani dosdoğru yoldan yürüyüp de ahiretteki kıldan ince sıratı geçecek olanlara!..
  Acizane böyle bir saadete vesile olabilmek maksadıyla kaleme alınan bu eserde, Nebiler Nebisi’nin bütün beşeriyete numune-i imtisal ışığında ilahi tecelli akışlarıyla dolu kıssalarını bulacaksınız. Esasen O’nu tasvirde lisanlar mutlak bir acziyet içindeyken, bizim lisanımızdaki ifadesi de okyanustan bir katre misali idrakimize damlayan şebnemler mesabesindedir.
  Dahîlek yâ Rasûlallâh!..


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Erkam Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2006 | 1. Baskı | 632 Sayfa

  Quick View
 • İlahi Rahmet Hz. Muhammed – İmam Kastalani

  110.00  75.00 

  Eserin Tam İsmi: İlahi Rahmet Hz. Muhammed


  Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in hayatını anlatan nadide bir eser.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Hisar Yayınları | Cildli | İstanbul | 523 Sayfa

  Quick View
 • Nebiler Silsilesi 3 – Osman Nuri Topbaş

  33.00  25.00 

  Eserin Tam İsmi: Nebiler Silsilesi 3


  Bu kitabda alemlere rahmet Hazreti Muhammed -sallallahü aleyhi ve sellem- Efendimiz’in zuhuruna adeta birer ikbal ve bahar müjdesi olan nebiler silsilesinden; zikri ile dağları, taşları ve vahşi hayvanları istiğrak haline getiren Davud (a.s.); muazzam saltanatını, kalbinin dışında taşıyabilen Süleyman (a.s.); kıyametteki yeniden yaradılışa misal olan Üzeyr (a.s.); derin tefekkürü ile sabrın bileyi taşı olan Eyyub (a.s.), derin tefekkürü ile sabrın bileyi taşı olan Eyyub (a.s.); istiğfar, dua ve zikrin hakikatinde derinleşerek karanlıkları aşan yunus (a.s.); ardından “İlyas’a selam olsun!” hıtabına mazhar olan İlyas (a.s.); alemlere üstün kılınan Elyesa (a.s.); salih peygamber Zülkifl (a.s.); hikmetli nasihatleriyle destanlaşan, zahiri ve batıni hekimlerin piri Lokman Hakim (a.s.), testere ile ikiye bölünen mazlum peygamber Zekeriyya (a.s.); babası gibi ölümü şehidlikle karşılayan Yahya (a.s.); ve hastalara şifa veren, ölüleri dirilten, semavi İsa (a.s.); ayetler ışığında ilahi tecelli akışlarıyla dolu ibretli kıssalarını bulacaksınız!


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Erkam Yayınları | Karton Kapak | İstanbul | 2. Baskı | 280 Sayfa

  Quick View
 • Peygamber Efendimizin Mucizeleri – Muhammed Sadık Hamidi

  19.00  14.00 

  Eserin Tam İsmi: Peygamber Efendimizin Mucizeleri


  Bu zamana kadar Arapça yazılmış tefsir, hadis, siyer, delailü’n nübüvve ve tarih kitaplarında mucize ve Hz. Peygamber’in (s.a.v) mucizeleri genişçe anlatılmıştır. Bu kitap Resulullah Efendimiz ’in mucizelerini güvenilir kaynaklardan derleyerek sade üslubu ve akıcı diliyle anlatıyor.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Semerkand Yayıncılık | Karton Kapak | İstanbul, 2015 | 1. Baskı | 256 Sayfa

  Quick View
 • Peygamberleri Öğrenelim – Mehmet Yaşar Kandemir

  45.00  31.00 

  Eserin Tam İsmi: Peygamberleri Öğrenelim (Sert Sıvama Yaldızlı Kapak); Hz. Adem’den Peygamberimize Kadar Peygamberlerin Hayat Öyküleri


  Duru zihinlerin, temiz yüreklerin anlayabileceği bir dille Allah’ın peygamberlerini anlatan, onların yaşadıklarını öğreten ve onları sevdiren kıssaların yer aldığı elinizdeki kitap, çocuklarımızı inanç dünyalarında doyumsuz bir yolculuğa çıkarıyor.

  Kur’an-ı Kerim’de anlatılan peygamberlerin kıssalarını içinde barındıran bu rengarenk kitapta çocuklar, peygamberlerin başından geçenleri öğrenerek manevi dünyalarına tertemiz sayfalar açıyorlar.

  Çocukların dünyasına manevi izler bırakacak bu eserle, Allah’ın ilk emrinin “Oku!” olduğunu hatırlatarak sizleri Kur’an’da bahsi geçen peygamber kıssalarıyla baş başa bırakıyoruz.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Tahlil Yayınları | Cildli | İstanbul, 2018 | 1. Baskı | 320 Sayfa

  Quick View
 • Peygamberleri Öğrenelim – Mehmet Yaşar Kandemir

  13.89  8.50 

  Eserin Tam İsmi: Peygamberleri Öğrenelim


  Sevgili çocuklar! Uzun yıllardan beri sizler için güzel hikâyeler, tatlı maceralar hazırlayan Yaşar Kandemir hocamız, şimdi de size her anınızda örnek olacak peygamberlerin öyküleriyle karşınızda. Peygamber efendimiz ve ondan önceki diğer peygamberler hakkında öğrenecekleriniz, hayatınız boyunca doğru ve yanlışa nasıl karar vereceğinize ışık tutacak. Örnek almamız gereken peygamberlerin zorlu mücadelelerinden dersler çıkarırken bir yandan da satır aralarındaki şiirleri keyifle okuyacağınızı tahmin ediyoruz. Okurken düşünmeyi, düşündükten sonra ders almayı ihmal etmeyin lütfen. Bol okumalar dileriz.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Tahlil Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2015 | 1. Baskı | 294 Sayfa

  Quick View
 • Peygamberlik Müjdeleri ve Mucizeleri – Molla Cami

  35.00  21.00 

  Eserin Tam İsmi: Peygamberlik Müjdeleri ve Mucizeleri, Şevahidü’n Nübüvve


  Molla Cami’den nadide bir eser.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Bedir Yayınevi | Cildli | İstanbul | 302 Sayfa

  Quick View
 • Sahabe İklimi 1 – Muhammed Emin Yıldırım

  60.00  39.00 

  Eserin Tam İsmi: En Güzel Örneğin En Güzel Örnekleri / Sahabe İklimi:1


  En Güzel Örneğin (sas) En Güzel Örnekleri

  Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber’i (sas) bize anlatırken, kullandığı istisnai ifadelerden bir tanesi “üsvetü’n-hasene”dir. Rabbimiz buyurur ki: “Andolsun ki Resûlullah, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için, (üsvetü’n-hasenetün) çok güzel bir örnektir.” [1]

  Sahabe neslini anlatan en güzel ayetlerden bir tanesi de Tevbe Sûresi’nde geçen şu ayettir: “(İslam dinine girme hususunda) öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. Allah onlara, içinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur.” [2]

  “En Güzel Örneğin, En Güzel Örnekleri” serlevhası, aslında bu iki ayetin kısa bir mesajıdır. Allah Resûlü (sas) tüm insanlığa en güzel örnek, en ideal misal, en kamil modeldir. Elbette O (sas), kurduğu nübüvvet potasında, kendi örnekliğini, yetiştirdiği talebeler olan sahabe üzerinden aleme yansıtacak, böylelikle onları en güzel örnekler olarak kıyamete kadar gelecek tüm mü’minlere takdim edecekti. Bu hakikatten dolayı sahabe nesli, hiçbir zaman bizler için sadece tarihi şahsiyetler olarak kalamazlar. Onlar, dinin intikal ve muhafazasında, Allah (cc) tarafından seçilmiş, Resûlullah (sas) tarafından yetiştirilmiş bir nesildir. Öyleyse, sahabe neslini tanımak ne sadece bir vefa ne sadece bir tarihi malumat ne de sadece geçmişe dair bir özlemin ifadesidir. Sahabe neslini tanımak, Allah’ı, Peygamber’i, Kitab’ı, dolayısı ile İslam’ı tanımanın en doğru yoludur.

  Bu sebeple çalışmamızın başlığını “En Güzel Örneğin, En Güzel Örnekleri” olarak belirledik. Program boyunca hep: “Anlatılan sahabi efendilerimizin bilgileri keşke kitap olarak da elimizde olsa!” diyen kardeşlerimizin yoğun baskısı neticesinde bu çalışma sizlere ulaştı.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Siyer Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2017 | 2. Baskı | 493 Sayfa

  Quick View
 • Sahabe İklimi 2 – Muhammed Emin Yıldırım

  60.00  39.00 

  Eserin Tam İsmi: En Güzel Örneğin En Güzel Örnekleri / Sahabe İklimi:2


  Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber’i (sas) bize anlatırken, kullandığı istisnai ifadelerden bir tanesi “üsvetü’n-hasene”dir. Rabbimiz buyurur ki: “Andolsun ki Resûlullah, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için, (üsvetü’n-hasenetün) çok güzel bir örnektir.” [1]

  Sahabe neslini anlatan en güzel ayetlerden bir tanesi de Tevbe Sûresi’nde geçen şu ayettir: “(İslam dinine girme hususunda) öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. Allah onlara, içinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur.” [2]

  “En Güzel Örneğin, En Güzel Örnekleri” serlevhası, aslında bu iki ayetin kısa bir mesajıdır. Allah Resûlü (sas) tüm insanlığa en güzel örnek, en ideal misal, en kamil modeldir. Elbette O (sas), kurduğu nübüvvet potasında, kendi örnekliğini, yetiştirdiği talebeler olan sahabe üzerinden aleme yansıtacak, böylelikle onları en güzel örnekler olarak kıyamete kadar gelecek tüm mü’minlere takdim edecekti. Bu hakikatten dolayı sahabe nesli, hiçbir zaman bizler için sadece tarihi şahsiyetler olarak kalamazlar. Onlar, dinin intikal ve muhafazasında, Allah (cc) tarafından seçilmiş, Resûlullah (sas) tarafından yetiştirilmiş bir nesildir. Öyleyse, sahabe neslini tanımak ne sadece bir vefa ne sadece bir tarihi malumat ne de sadece geçmişe dair bir özlemin ifadesidir. Sahabe neslini tanımak, Allah’ı, Peygamber’i, Kitab’ı, dolayısı ile İslam’ı tanımanın en doğru yoludur.

  Bu sebeple çalışmamızın başlığını “En Güzel Örneğin, En Güzel Örnekleri” olarak belirledik. Program boyunca hep: “Anlatılan sahabi efendilerimizin bilgileri keşke kitap olarak da elimizde olsa!” diyen kardeşlerimizin yoğun baskısı neticesinde bu çalışma sizlere ulaştı.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Siyer Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2017 | 3. Baskı | 510 Sayfa

  Quick View
 • Şemail-i Şerif Şerhi (3 Cild) – Mehmet Yaşar Kandemir

  240.00  165.00 

  Eserin Tam İsmi: Şemail-i Şerif Şerhi (Lüks Termo Deri Kapak, 3 Cild)


  Ömrünü sevgililer sevgilisini anlatmaya adayan Mehmet Yaşar Kandemir hoca efendiden yeni bir şaheser daha. Peygamber’imizi anlatan en kapsamlı çalışmalardan ve İslam tarihinde kaleme alınmış güzide eserlerden Şemâil-i Şerîf, titiz bir Türkçe ve yoğun bir emekle hazırlandı. Şimdi zarif bir baskıyla kütüphanelerde yerini alıyor.

  Sayfa sayısı: 1.cild 544 sayfa, 2.cild 550 sayfa, 3.cild 456 sayfa.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Cildli(Termo Deri) | İstanbul, 2019 | 3. Baskı | 1550 Sayfa

  Quick View
 • Şifa-i Şerif – Kadi İyaz

  80.00  50.00 

  Eserin Tam İsmi: Şifa-i Şerif


  (… Peygamberimizin yüksek hayatı ümmeti için ve bütün beşeriyet için imtisal nümunesi, fazilet örneğidir. Bu faziletkâr ve melekuti hayatın her safhasını Siyer-i Nebevi ilmi sinesinde toplamıştır.
  Gönüllerde din duygusunu ve aşk derecesinde Allah, Peygamber sevgisini ancak siyer ilmi uyandırır ve beşeriyeti melekuti fazilet şahikalarına yükseltir. Siyer ilminin en güzel tasnif olunmuş bir kitabı da hiç şüphesiz Kaadı İyaz’ın (Eş-şifa bi Ta’rif-i Hukuki’l-Mustafa)sıdır…)


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Bedir Yayınları | Cildli | İstanbul, 2011 | 2. Baskı | 791 Sayfa

  Quick View
 • Siyer – İbn Sa’d

  50.00  32.00 

  Eserin Tam İsmi: Siyer


  Yayınevi olarak 2014 yılında Siyer’in kaynak eserlerinden İbn Sa’d’ın meşhur kitabı Kitâbü’t-Tabakâti’l-Kebîr’ini 11 cilt olarak yayınlamaya muvaffak olmuştuk. Aradan geçen zaman içerisinde okuyucularımızdan gelen talep üzerine söz konusu Tabakât’ın ilk iki cildini oluşturan siyer kısmını müstakil bir eser olarak neşretmeyi planladık.
  Şuan elinizde bulunan çalışma böyle bir projenin ürünüdür. Bu tek ciltlik çalışmada, Tabakât’ın “Resûlulah’ın (sas) Kutlu Sîreti” başlığını içiren 1. cilt ile “Resûlullah’ın Gazve ve Seriyyeleri” başlıklı 2. cildinin “Resûlullah’ın (sas) Hayatında ve O’ndan Sonra Ashâbından Medine’de Fetva Verenler” bölümüne kadar olan kısmı yer almaktadır. Ayrıca bu çalışmada bir yenilik olarak senetler kısmı mümkün ölçüde tekli raviye kadar indirgenmeye çalışıldı.
  Çalışmanın bu haliyle muhtasar bir çalışma olup, toplumumuzun her kesiminden siyer sevdalısı okuyuculara daha rahat hitap edebileceğini umuyoruz.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Siyer Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2019 | 1. Baskı | 701 Sayfa

  Quick View
 • Siyer Atlası – Sami b. Abdullah el-Mağlus

  90.00  61.00 

  Eserin Tam İsmi: Siyer Atlası


  Derleyici:Muhammed Emin Yıldırım
  “Siyer nedir? Veya Siyer’in anlamı ve önemi nedir?” sorusuna farklı cevaplar vermek mümkündür.
  Ancak, Allah Resulü’nün mübarek ellerinde yetişmiş büyük sahabi Sa’d Ebi Vakkas’ın: “Biz çocuklarımıza Kur’an’dan bir sure öğretir gibi, Efendimiz’in savaşlarını/hayatını öğretirdik” ifadeleri, bizlere Siyer’in önemi ve değeri hakkında önemli ipuçları vermektedir. Demek o ilk neslin dünyasında, siyerin değeri; Kur’an’ın değeri gibiymiş.. Çünkü onlar çok iyi biliyorlardı ki siyer, Kur’an’ın hayata dönüşmüş şekli;ayetlerin ete kemiğe bürünmüş biçimi; vahyin ayaklar üzerinde yürüyen halidir.
  Hal böyle olunca, Efendimiz’in bereketli hayatının daha iyi anlaşılması adına neler yapılsa, neler ortaya konsa yine azdır. Bu önemdendir ki, ta ilk nesillerden beri Efendimiz’in hayatı en ince ayrıntısına kadar kayıt altına alınmış, araştırılmış; yüzyıllar boyu bu devam ede gelmiş, halen de bu çaba ve gayretler devam etmiş, son güne kadar da devam ettirilecektir. Bu çaba ve gayretlere mütevazı bir katkı olsun diye bizlere de adım atma imkanı bahşeden Rabbimize sonsuz hamdler olsun. Elinizdeki bu siyer atlası işte böyle bir katkıda bulunabilme ızdırabının bir neticesidir.

  Muhammed Emin Yıldırım


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Siyer Yayınları | Cildli | İstanbul, 2018 | 2. Baskı | 439 Sayfa

  Quick View
X
0

Your Cart