Tasavvuf

Tasavvuf ilmi ile ilgili tüm çalışmalara RIHLEKİTAP ayrıcalığıyla ulaşabilirsiniz.

85 sonuçtan 1-20 arası gösteriliyor

 • 300 Soruda Tasavvufi Hayat

  25.00  19.00 

  Tasavvufî hayâtın hedefi ilâhî bir güzellik arayışıdır. Cemâl-i mutlak’a ve hüsn-i mutlak’a ermek, tasavvufun insanları ulaştırmak istediği nihâî gâyedir. Ancak bu gâyeye ulaşmak için geçilecek olan güzergâhlarda pek çok tuzaklar bulunmaktadır. Bu tuzakların en büyüğü insanın kendi içindeki nefs tuzağıdır. Onu aşıp vuslat sâhiline varabilmek kolay değildir.

  İnsanımızın uzun uzun kitap okumaya vakit bulamadığı çağımızda, tasavvufî konudaki sorularına da kolayca cevâb bulmak gibi bir arayış içerisinde olduğu gözlenmektedir. Bu maksada hizmet etmek için hazırlanan elinizdeki eser, tasavvufî hayâta dâir 300 soru ve cevâbından oluşmaktadır.

  Quick View
 • Derviş Keşkülü – Necdet Tosun

  18.50  14.00 

  Tasavvuf ve dergâh kültürümüze dair muhtelif yazılardan oluşan ve Derviş Keşkülü adıyla okuyucuya sunulan bu eser, sufilerin düşünce dünyası ve gelenekleri hakkında faydalı ve önemli bilgiler sunmaktadır.

  Tasavvuf kültüründe çiçek konusuyla başlayan eser, İslâmiyet’in yayılmasında sufilerin rolü, tasavvuf ehlinin miracı, sufi gözüyle hac, hoşgörü, tekke yemekleri, aşure gelenekleri, tasavvuf kültüründe meyve, Yesevilik’te zikir, Üveysilik ve rabıta gibi konularla devam etmekte ve Bandırmalı iki Allah dostunun hayatından çizgilerle sona ermektedir.

  Bir keşkül misali, farklı konuları ihtiva eden eser, değişik çiçeklerden muhtelif tat ve kokular derleyen bir arının balı, ya da bir trenin penceresinde seyredilen farklı manzaraların zevki gibi okuyucuya tasavvufun tadını hissettirmek ve değişik boyutlarını tanıtmak gayesiyle kaleme alınmıştır. Gönül dünyamızda yeni bir kandil olması umuduyla.

  Quick View
 • Hayata Bir de Böyle Bak – Soner Duman

  20.00  12.00 

  İlâhî çağrıya kulak tıkayan insanoğlu bugün tüm zamanlardakinden daha zorlu bir süreçden geçiyor. Rahmet yüklü mesajı göz ardı eden bir yaşam, yalnızca bireysel olarak değil küresel ölçekte bir felaketi de beraberinde getiriyor. İnsanoğlunun kendi elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Merhamet ve adaletin yok sayıldığı, zulüm ve haksızlığın kanıksandığı bir dünya, sâkinlerine kan, gözyaşı ve mutsuzluktan başka ne verebildi / ne verebilirdi ki? Şimdi zaman yeniden ilâhî rahmete kucak açma zamanıdır. Şimdi zaman yeniden fıtrat ile ilâhî mesajı buluşturup bu uğursuz ayrıma son verme zamanıdır. Şimdi zaman isyan yerine itaatin, zulüm yerine adaletin, düşmanlık yerine kardeşliğin, tefrika yerine birliğin ikame edilme zamanıdır. Ve şimdi zaman, hayata Kur’an penceresinden bakma zamanıdır…

  Quick View
 • Marifet Yolu – Ahmed er-Rifai

  22.50  16.00 
  Prof.Dr. Hasan Kâmil Yılmaz Hoca’nın temiz tercümesi ile yayın hayatına kazandırılan Ahmet Er- Rıfâî’nin bu müstesna eseri, Tasavvuf yolunda ilerlemek isteyen bir insana adeta pusula vazifesi görmektedir. Bilginin sözünün bittiği yerde marifet ehlinin sözleri devreye girer. İşte bu kitap, İrfan yolunun çetin kavşaklarında adeta insana bir kandil gibi aydınlık sunacaktır.
  Ulema lisanıyla konuşacağınız zaman, kalplerinizi ve azalarınızı Latîf ve Habîr olan Allah’ın hoşuna gitmeyecek her şeyden muhafaza etmiş olmalısınız.
  Allah ile hüsn-i hâl üzere olmalı, insanlara ve kendinize karşı daima iyi davranmalısınız. Halvette ve celvette, ölüm anında ve öldükten sonra dirilme ile sual zamanında, daima hüsn-i hal üzere bulunun. Çünkü amel defteri, büyük küçük hiçbir şeyi bırakmadan hepsini sayıp döker. Allah kalplerinizdekini ve göz ucuyla olan bakışlarınızı dahi bilir.
  Quick View
 • Tasavvuf Risalesi – Seyda Muhammed Emin Er

  9.00  6.00 

  Babam Muhammed Emin Er Seyda’nın bir kitabını  daha kamuoyuna  kazandırmaktan onur duyuyoruz.
  Bu eser sıradan bir eser olmadığı gibi, sıradan bir yazarın veya araştırmacının yazdığı bir eser de değildir. Bu eser tasavvuf üzerine bizzat tasavvufun içinde olan aynı zamanda bir meşayih olan alim bir zat tarafından yazılmıştır. Son yüzyılda yetişmiş bütün mutasavvuflarla birlikte olan ve tasavvufu bizzat yaşayan bir alimin görüşlerinin toplandığı bu eser, konuya merak ve ilgi duyan herkesin faydalanabileceği bir eser olmuştur.

  Babam, henüz hayatta iken değişik zamanlarda yazdığı makalelerin toplandığı bu eseri derlemek ve düzenlemek bize nasip oldu. İnşallah diğer çalışmalarını da yavaş yavaş siz sevenlerine sunarız.
  İbrahim Halil Er

  Quick View
 • Tezkiretü’l Evliya

  25.00  18.50 

  Büyük mutasavvıf Feridüdin Attar Hazretleri’nin meşhur eseri ‘Tezkiretü’l Evliya’dan seçme menkıbeler.
  Allah dostlarının, salih kulların anıldığı mekanlara rahmet melekleri nüzûl eder. Onlara hep yakın durmak, halleriyle hallenmeye vesile olması cihetiyle

  Quick View
 • Ab-ı Hayat Katreleri – Osman Nuri Topbaş

  27.00  19.00 

  Eserin Tam İsmi: Mesnevi Deryasından Ab-ı Hayat Katreleri


  Osman Nûri Topbaş Hocaefendi’nin kaleme aldığı bu eser, rûhâniyet ve huzura ihtiyaç duyan toplumumuza, Hazret-i Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden âdeta ikinci “Bir Testi Su” makamındadır.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Erkam Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2005 | 1. Baskı | 256 Sayfa

  Quick View
 • Abidler Yolu – İmam Gazali

  30.00  19.00 

  Eserin Tam İsmi: Abidler Yolu


  İmam Gazali’den nadide bir eser.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Hisar Yayınları | Karton Kapak | İstanbul | 1. Baskı | 444 Sayfa

  Quick View
 • Ahirette Allah’ın Kulları İle Diyaloğu – Ersan Urcan

  17.00  12.00 

  Eserin Tam İsmi: Ahirette Allah’ın Kulları İle Diyaloğu


  Bu çalışmamızda; Rabbimizin yarın ahirette biz kullarıyla neleri konuşacağını açıklamak istedik. Kişi bu diyalogların yaşanacağını bilirse hayatındaki her günü daha dikkatli yaşamaya, insanlarla iyi geçinmeye, zamanını israf etmemeye, ibadetlerine özen göstermeye gayret eder. Böylece huzur-u ilahide en azından “Rabbim! Elimden gelen ancak bu kadar oldu” diyerek Rabbinin sonsuz rahmetine sığınır. Rabbimiz kullarına çok değer vermiştir. Onları dünyada iken peygambersiz ve kitapsız bırakmamış, rızıklarını kesmemiş, işlemiş oldukları günahlara rağmen tövbe etmeleri için onlara bir ömür zaman tanımıştır. Onun biz kullarına verdiği lütuflar sayılarla ifade edilecek türden de değildir. Tüm bunların karşılığında kullarından sadece ibadet etmelerini, şükretmelerini, haram ve helâllere dikkat etmelerini istemektedir. İşte ahirette kullarına lütfetmiş olduğu bu nimetler karşılığında neler yaptıklarını soracak ve onlara asla zulmetmeyecek, adaletiyle tecelli edecektir.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Çelik Yayınevi | Karton Kapak | İstanbul, 2016 | 1. Baskı | 176 Sayfa

  Quick View
 • Ahlak Risalesi – Muhammed Emin Er

  14.00  9.00 

  Eserin Tam İsmi: Ahlak Risalesi


  Bu eser Seyda Muhammed Emin ER hocaefendinin risalelerinin ikincisidir. Daha önce yayınladığımız Akaid Risalesinin devamıdır.Bu risale genel anlamda ahlak teorisi ve ahlak pratiğini anlatan küçük ama hacimli bir eserdir.Kitap iki bölümden oluşmaktadır.

  Birinci Bölüm: Ruhsal ahlak.
  Dokuz başlıkta ele alındı:
  1. Ahlakın tanımı
  2. Güzel ve çirkin ahlakın kaynağı ve güzel ahlakın fazileti
  3. Güzel ahlakın sonuçları
  4. Eğitimi kabul edip etmeme yönünden insan ahlakı
  5. Ahlakı bozan şeyler
  6. Nefsi arıtmanın yolları
  7. Hastalık ve kötü ahlakın tedavi metotları
  8. Güzel ahlak ilkelerine ekler
  9. Yüce amaçlar için gayret göstermek

  İkinci Bölüm:Güzel Ahlakı Kuşanmak.
  Üç başlıkta ele alındı:
  1-Düzenli ahlak
  2-Edebî ahlak
  3-Terbiyevî ahlak


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Mevsimler Kitap | Karton Kapak | İstanbul, 2017 | 1. Baskı | 176 Sayfa

  Quick View
 • Aile Huzuru – Ragıp Güzel

  25.00  17.00 

  Eserin Tam İsmi: Aile Huzuru


  “Bu kitap evlenmeyi düşünenlerin ve evli olanların mutlaka okuması gereken bir başvuru kitabıdır.”

  • Evlenmenin önemi • Eş seçimi • Evlenmek hususunda geç kalmamak • Evliliğe hazırlık • Evlenmede denklik (küfuv) • Evlenmede kolaylık • Çeyiz • Başlık (Ağırlık) • Kız evlendirmenin sevabı • Evleneceklerin birbirlerini görmeleri • Mehir • Nişanlanmak • Düğün • Nikâh Merâsimi • Şakanın geçmediği yer • Evlilik hayatının ehemmiyeti • Ailenin özellikleri • Kadınları tanımak • Kadını ıslah metodu • İyi (Sâliha kadınlar) • Fenâ kadınlar • Ailede dini hayat • Ailevi münasebetler • Kadınlara ait haller • Süslenmek • Aile mahremiyetine saygı • Kadın hakları • Ailede sosyal hayat • Çok evlilik • Örtünmek • Hayâ • Çocukların önemi • Çocuk sevgisi • Çocuk terbiyesi • Çocuğun büyütülmesi • Çocuk terbiyesinde takip edilecek metod • Kaynana, gelinlerden oluyor • Boşanmanın fenâlığı • Aile huzursuzluğunun sebepleri • Örnek kadınlar • Huzur bulmak için.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Çelik Yayınevi | Karton Kapak | İstanbul | 1. Baskı | 368 Sayfa

  Quick View
 • Aile Reisi Olarak Peygamber Efendimiz – Abdullah Kara

  9.00  7.00 

  Eserin Tam İsmi: Aile Reisi Olarak Peygamber Efendimiz


  Allah Resülü (s.a.s.) müminler için her yönden en mükemmel örnektir: Sadece mescitte, savaş meydanında ya da çarşıda değil, kutlu evinde de kemalinin göz alıcı örneklerini sunmuştur. O, mübarek eşlerine karşı ilgili ve sevecen bir koca; çocuklarına karşı şefkat ve anlayışla dolu bir baba; torunları üzerine titreyen bir dede; nezaket timsali bir komşu; cömert bir ev sahibiydi. Ashabını evliliğe teşvik eder, evlilikle birlikte kemal bulacaklarına işaret ederdi.

  Elinizdeki kitap, işte bu mükemmel örneğin hayatından, günümüz insanına ihtiyacı olan ölçüleri hatırlatan kesitler sunmaktadır.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Semerkand Yayıncılık | Karton Kapak | İstanbul, 2011 | 6. Baskı | 96 Sayfa

  Quick View
 • Ailede Saklı Cennet – Mehmet Ildırar

  20.00  15.00 

  Eserin Tam İsmi: Ailede Saklı Cennet: Düğün, Evlilik ve Mutlu Yuva / Tasavvufi Sohbetler 13


  İnsanı bir erkek ve bir dişiden yaratan, kadın ve erkeği birbirinin örtüsü yapan yüce Allah’a hamdolsun. O’nun habibi, kâinatın yaratılış sebebi, âlemlerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v), onun âline ve ashabına sayısız salât ve selâm olsun.

  İnsanın başına ne gelirse bilgisizlikten gelir. “Ben bunu bilmiyordum, keşke yapmasaydım? demekle insan mesuliyetten kurtulmaz. Çünkü her mümin, kulluğun gereklerini ve yapacağı işlerin hukukunu bilmekle yükümlüdür. Dolayısıyla yuva kuracak olanların evlilik hukukunu, dükkân açacak olanların alışveriş hukukunu, memur olacakların memuriyetle ilgili belli hak ve hukukları bilmesi gerekmektedir. Evlilik hukuku konusunda her birey geniş bir bilgi birikimine sahip olmalıdır. Yeni yuva kuracak olan her mümin kadın ve erkeğin akraba hukukuna riayeti, çocukların İslâm dinine göre terbiyesi, kadının erkek, erkeğin de kadın üzerindeki haklarının neler olduğu gibi önem arzeden bilgileri öğrenmesi gerekmektedir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm ve hadis-i şeriflerde evlilik hukukuna ait pek çok emir ve yasak vardır. İslâm âlimleri, bizleri hakikate ulaştırmak için bu emir ve yasaklar hakkında kitaplarında detaylı bilgiler vermişlerdir. Allah, ulemâ-yı izâmın makamını âlî, şefaatlerine nail eylesin, üzerimizdeki himmetlerini eksik etmesin (Âmin).


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Semerkand Yayıncılık | Karton Kapak | İstanbul, 2011 | 1. Baskı | 168 Sayfa

  Quick View
 • Alemlerin Sırrı – İmam Gazali

  25.00  15.00 

  Eserin Tam İsmi: Alemlerin Sırrı / Sırru’l-Alemin


  İmam Gazali’den nadide bir eser.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Hisar Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2016 | 2. Baskı | 232 Sayfa

  Quick View
 • Allah’ın Gölgesindeki 7 Zümre – Ersan Urcan

  17.00  12.00 

  Eserin Tam İsmi: Allah’ın Gölgesindeki 7 Zümre


  Ebû Hüreyre (R.A.) rivâyet etmiştir:
  “Yedi bölük insan vardır ki, Allah onları hiçbir gölgenin bulunmadığı günde (kıyamet gününde), arşın gölgesinde gölgelendirir. O yedi bölük şunlardır:
  1. Âdil devlet başkanı,
  2. Allah’a ibâdet ederek büyüyen genç,
  3. Kalbi mescidlere bağlı kimse,
  4- Allah için birbirini seven ve bu sevgi ile buluşup ayrılan kişi,
  5- Güzel bir kadın tarafından çağrıldığı halde ”Ben Allah’tan korkarım” diyerek bu teklifi reddeden kimse,
  6- Sağ elinin verdiği sadakayı, sol eli bilmeyecek kadar verdiği sadakayı gizli tutan kimse,
  7- Tenha yerde Allah’ı zikrederek gözleri yaşla dolan kimse…
  (Buhari; Ezan 36, Zekat 16, Rikak 24, Hudud 19, Müslim; Zekat 91, Nesaî; Adabül Kudat 2)


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Çelik Yayınevi | Karton Kapak | İstanbul, 2013 | 1. Baskı | 168 Sayfa

  Quick View
 • Altın Silsile (Ciltli) – Osman Nuri Topbaş

  55.00  40.00 

  Eserin Tam İsmi: Altın Silsile


  İnsanoğlunu bütün mahlûkat içinde zirve teşkil edecek bir sûrette “ahsen-i takvîm” üzere yaratan, ona rûhun­dan üfleyerek ulvîliklere yükselme istîdâdı bahşeden, gönderdiği hidâyet rehberi kitap ve peygamberlerle bizleri hakka ve hayra istikâmetlendiren; peygamber vârisi âlim ve âriflerle de mânevî irşad silsilesinin kesintisiz devâmını lûtfeden Allah Teâlâ’ya sonsuz hamd ü senâlar olsun!

  Kâinâtın Fahr-i Ebedîsi, enbiyânın serveri, âlemlere rahmet, emsalsiz örnek şahsiyet, bu cihanda en büyük rehberimiz, kıyâmet gününde ise şefâat melceimiz, Sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ’ya, O’nun pâk ehl-i beytine, ashâbına ve etbâına sonsuz salât ü selâmlar olsun!

  Yüce Zât’ını en çok “Rahmân” ve “Rahîm” isimleriyle bizlere tanıtan Rabbimiz, nihâyetsiz merhametinin bir eseri olarak, biz kullarıyla “dost” olmayı istiyor ve bizleri Dâru’s-Selâm’a / saâdet ve selâmet yurdu olan Cennet’e dâvet ediyor. Bu dâvetin icâbet şartı ise, Hakk’a dostluk ufkunda, takvâ üzere bir kulluk hayatı yaşayabilmek…

  Rabbimiz, kalplerimize sevdiklerinin sevgisini lûtfey­lesin! On­lar­la kalbî irtibâtımızı dâim kılsın! Onların gönül âlemlerinden sa­dır­larımıza bol bol feyz ve inşirah şebnemleri bahşeylesin! Sâlih­ler­le beraber yaşayıp yine onlarla beraber haşrolunmayı cümlemize na­sip ve müyesser eylesin…

  Âmîn!

  Osman Nûri TOPBAŞ


  Görsel Temsilîdir. 


  Erkam Yayınları | Cildli | İstanbul, 2015 | 1. Baskı | 616 Sayfa

  Quick View
 • Böyle Seslendiler – Ebubekir Sifil

  19.00  13.00 

  Eserin Tam İsmi: Böyle Seslendiler, Allah Resûlü & Hulefâ-i Râşidîn’den Hitabeler


  Resûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz Medine’ye hicret ederken, yol üzerinde bulunan Ranûna Vadisi’nde kıldırdığı Cuma namazında şöyle seslendi:

  Ey insanlar! Ölmeden önce kendiniz için ahiret azığı hazırlayın.

  Allah’a yemin olsun ki her biriniz öleceğinizi ve sürünüzü çobansız bırakacağınızı elbette biliyorsunuz. Sonra da Rabbi ona, aralarında ne bir tercüman ne de perdedar olmaksızın şöyle diyecek: Benim elçim sana gelip hakikati tebliğ etmedi mi? Ben sana mal mülk verdim, ihsanda bulundum; peki, sen kendin için önceden bir şey hazırladın mı?


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Rıhle Kitap | Karton Kapak | İstanbul, 2019 | 3. Baskı | 222 Sayfa

  Quick View
 • Büyük Günahlar – İmam Zehebi

  35.00  21.00 

  Eserin Tam İsmi: İslam Şeriatinde Büyük Günahlar (Kitabü’l – Kebair)


  Bu eserin mevzuu büyük günahlar olup, kulları Allah’a isyandan alıkoymak, günah işlemekten korkutmak ve uyarmak maksadıyla kaleme alınmıştır.
  Büyük günahları anlatırken öncelikle iki ana kaynak olan Kitab’dan ve Sünnet’ten faydalanılmıştır.


  Görsel Temsilîdir. 


   

  Bedir Yayınları | Cildli | İstanbul | 287 Sayfa

  Quick View
 • Büyük Günahlar ve Kurtuluş Çareleri – Ragıp Güzel

  25.00  17.00 

  Eserin Tam İsmi: Büyük Günahlar ve Kurtuluş Çareleri


  Kul bir günah işlediği vakit, yer; Allahü Tealaya sorar:
  —YA Rabbi!
  Yarılayım da bu günahları içime alayım mı?
  Gökyüzü de:
  —YA Rabbi! Bu günahkarın üzerine yıkılayım mı? der.
  Allahü Teala ise şöyle buyurur:
  —”Kulumdan çekilin!
  Ona müsaade edin, mühlet verin.
  Onu siz yaratmadınız!
  Eğer siz yaratmış olsaydınız ona merhamet ederdiniz.
  Bekleyin.
  Belki tevbe eder, günahlarını bağışlarım.
  İşte Yüce Yaratıcının merhameti.
  İşte Rabbimizin kullarına nimeti.
  ‘Şüphesiz ki Allah gökleri ve yeri, nizamları bozulmasın diye tutuyor. Andolsun ki, onların nizamı eğer bir bozulursa, ondan sonra hiç kimse onları tutmaz. Muhakkak ki Allah halimdir (cezalandırmada aceleci değildir). Çok bağışlayıcıdır.”(Fatır süresi: 41)


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Çelik Yayınevi | Karton Kapak | İstanbul, 2016 | 1. Baskı | 272 Sayfa

  Quick View
 • Cömertliğin Fazileti ve Cimrilik – İmam Gazali

  18.00  12.00 

  Eserin Tam İsmi: Cömertliğin Fazileti ve Cimrilik


  İmam-ı Gazali’nin en büyük eseri olan İhya-u Ulum’id-din, her dönem Müslümanlar için ilk akla gelen başvuru kaynağı olmuş ve bu esere büyük güven duyulmuştur. ihya-u Ulum’id-din içinde yer alan konuların her biri, eserin orjinal anlatımı asla bozulmadan, akıcı ve duru bir dil kullanılarak çevirisi yapıldı ve başlı başına birer kitap haline getirildi, İhya-u Ulum’id-din’in üçüncü cildinde yer alan yedinci kitap Cömertliğin Fazileti ve Cimrilik’dir. Bu kitapda; özetle diyebiliriz ki, malın faydalı yönleri olduğu kadar, afet ve tehlikeli olan yönleri de bulunmaktadır. Bunun faydalı ve yararlı yönlerini yerine getirmenin sonucunda kurtuluş bulunmakla birlikte, kötülüğü de kişiye felaket ve tehlike getirir. Kaldı ki, bunun iyisini kötüsünden, hayrını şerrinden ayırmak da öyle pek kolay değildir, işte bu konunun tek tek ele alınarak açıklanması gerçekten pek önemlidir.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Çelik Yayınevi | Karton Kapak | İstanbul, 2015 | 1. Baskı | 208 Sayfa

  Quick View
X
0

Your Cart