• Siyer yayınlarından önemli bir eser. Muhammed Emin YILDIRIM hocamızın EFENDİMİZİ SAHABE GİBİ SEVMEK eseriyle sizlerle buluşmanın sevincini yaşıyoruz.
  Kitap dört bölümden oluşuyor:
  1. Bölüm: Efendimizi neden ve nasıl sevmeliyiz?
  2. Bölüm: Efendimizi Sahabe gibi sevmek
  3. Bölüm: Efendimiz Sahabeyi nasıl sevdi?
  4. Bölüm: efendimiz ümmetini nasıl sevdi?
  Hz. Peygamberin kendisi için nasıl bir değerde olduğunu çok iyi bilen bir Müslüman, Onu sevmek için büyük bir gayret ortaya koyar ve sevgi iddiasını ispatlayacak işler yapmanın ızdırabını çeker. Böyle bir Müslüman için en büyük ideal, görmeden sevdiği, âşık olduğu ve sevdası ile yandığı peygamberini birgün görebilmek ve Onun bizzat kendisine: Ya Resulullah! Seni çok seviyorum diyebilmektir.
  Diyen yazarımız gerçek sevgi sahibinin sevgisini isbat etmesi gerektiğini vurguluyor.
  Sevgi kurtuluştur, seven kurtulur, gerçek sevgi kurtarır. Kurtulma derdi olanlar gerçek sevgi ile kurtulur.
  İşte bu eserde gerçek sevgi nasıl olur, nasıl elde edilir onu öğreneceksiniz.
  Efendimize ümmet şerefine nail olan bizler bu şerefin göstergesi olarak neden efendimizi sevmeliyiz?
  Efendimizin mübarek ellerinde yetişen, göğün yıldızları olan Sahabi efendilerimiz Efendimizi nasıl sevdi?
  Efendimiz onlara sevgiyi, sevmeyi öğretmek adına sahabelerini nasıl sevdi? Yine Efendimiz ümmetine sevgiyi ve sevmeyi öğretmek adına ümmetini nasıl sevdi?
  Bu ve buna benzer bir çok konuyu Asr-ı Saadetten güzel tabloları Muhammed Emin YILDIRIM hocanın güzel üslubuyla okuma fırsatını yakalayacaksınız.


  Siyer Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2011 | 15. Baskı | 198 Sayfa

 •  

  Peygamberimizin hayatının anlaşılması ve hadislerinin öğrenilmesi için uzun yıllardan beri gayret sarf eden Yaşar Kandemir hoca efendinin çocuklar ve gençler için kaleme aldığı çalışması yayınlanıyor.
  Yayınevimizden çıkan başka birçok kitabının yanı sıra Peygamberimizin Dilinden Kıssalar, Hikâyelerle 40 Hadis, Hayatımıza Peygamber Modeli, Peygamberimizden 101 Hatıra ve diğer kitaplarıyla birlikte de okunabilecek eser sahih kaynaklar doğrultusunda, ilk gençlik çağının dili dikkate alınarak hazırlanmıştır.


  Tahlil Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2017 | 1. Baskı | 320 Sayfa

 • Eserin Tam İsmi: Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v.) Cild 1 / Mekke Devri


  Muhterem Osman Nuri Topbaş Bey’in kaleminden bütün peygamberlerin ve insanlığın edebî nûru olarak cihânı şereflendiren O Sonsuz Güneş’in Mekke Devri…
  Yüz yirmi dört bin peygamber ve onlardaki sayasız zuhurat ve ilahi tecelli akışları, sanki bereketli nisan bulutları gibi azami derecede işba (doymuşluk) haline geldikten sonra beşeriyetin gönül toprağına mecburi bir surette boşaldı. Ve bereketli bir hidayet şeraresi halindeki nebiler silsilesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazret-i Muhammed Mustafa -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in zuhura gelmesinin adeta birer ikbal ve bahar müjdesi oldu…
  Böylece bütün peygamberlerin ve insanlığın ebedi nuru olarak cihanı şereflendiren o sonsuz güneşin Mekke Devri, şirkle kirlenmiş gönülleri tevhid-i İlahi çerçevesinde yüce itikad ile temizlemek, küfürle kurumuş dalları iman ve hakikat pınarıyla yeşertmek, nefsaniyet ve zulümleri dolayısıyla ham meyve haline gelmiş beşeriyeti, ruhaniyet ve Nur-i Muhammedi ile olgunlaştırmak faaliyetiyle geçti.
  O’nun zahiri terbiyesi ve batıni tesiri gönüllere öyle bir iksir oldu ki, daha evvel yarı vahşi, çoğu insanlıktan bile habersiz bir cahiliye toplumunu, insanlık tarihinin hala gıpta ettiği “sahabe” hüviyetiyle hayal edilmez bir mertebeye ulaştırdı. Onları, dünya tarihinde “fazilette zirve insanlar” haline getirdi.
  Dolayısıyla adalet, merhamet, muhabbet ve iman dolu bir insanlık hususunda modern bir cahiliye devri yaşayan şu ahir zamanın, yegane kurtuluş yolu da, edebiyet güneşinin Nur-i Muhammedi’sinde tecelli eden ulvi sırlardan nasiplenebilmektir…
  Şefaat yâ Rasûlallâh!..


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Erkam Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2016 | 2. Baskı | 552 Sayfa

 • Eserin Tam İsmi: Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v.) Cild 2 / Medine Devri


  Muhterem Osman Nuri Topbaş Bey’in kaleminden bütün peygamberlerin ve insanlığın edebî nûru olarak cihânı şereflendiren O Sonsuz Güneş’in Medine Devri…
  Hazret-i Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in Hak katındaki kadri o kadar yücedir ki; Cenâb-ı Hak, Habîbi’ne itaati, kendine itaat saymış; O’na karşı yapılacak en küçük hürmetsizliği, amellerin boşa çıkmasına sebep kılmış ve O’na tazimi, gönüllerin takva imtihanı eylemiştir. Rasulü’ne uygunsuz hitapta bulunmayı büyük bir cehalet eseri olarak kabul etmiştir. Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-‘e çokça salat ü selam getirerek O’nu hiçbir zaman gönlümüzden ve hatırımızdan çıkarmamamız gerektiğini beyan etmiştir. Hatta namaz kılarken her Tahiyyat’ta Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-‘e selam vermemizi namazın vacip bir rüknü kılmıştır.
  Bu derece kadri yüce olan Peygamber Sultanı’nın Medine Devri, Allah’ın dinini ikame ile geçmiştir. Gönülleri Cennet’e döndüren yüce esasları, sarsılmaz temeller üzerinde muhteşem saraylar misali inşa etmiştir. O güller gülü, Medine’de oluşturduğu münevver iklimde, hayatının sonuna kadar güzelliğin ve doğruluğu rehberi olmuş ve şerefli hayatı; her türlü yanlış, kötülük, terör ve zulme karşı mücadele içinde geçmiştir. Böylece ardında, insanlığa sonsuz kurtuluş ve vuslatın yegane yolu olan bir din, bir sırat-ı müstakim ve insanlık semasının yıldızları olan örnek bir nesil bırakmıştır. Ne mutlu dünyada, Allah Rasulü’nün izini takip ederek o sırat-ı müstakim’den, yani dosdoğru yoldan yürüyüp de ahiretteki kıldan ince sıratı geçecek olanlara!..
  Acizane böyle bir saadete vesile olabilmek maksadıyla kaleme alınan bu eserde, Nebiler Nebisi’nin bütün beşeriyete numune-i imtisal ışığında ilahi tecelli akışlarıyla dolu kıssalarını bulacaksınız. Esasen O’nu tasvirde lisanlar mutlak bir acziyet içindeyken, bizim lisanımızdaki ifadesi de okyanustan bir katre misali idrakimize damlayan şebnemler mesabesindedir.
  Dahîlek yâ Rasûlallâh!..


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Erkam Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2006 | 1. Baskı | 632 Sayfa

 •  

  İslâm toplumunun temeli Hz. Peygamber (sas) döneminde atılmıştır. Bu dönem Müslümanlar için referans niteliği taşımaktadır. Hz. Peygamber’in (sas) ve Sahâbîlerin aile hayatlarını bilmek Müslüman ailesini tanıma, sorunlarını teşhis edip çözümler sunabilme adına son derece önemlidir. Bu çalışmada Câhiliye dönemiyle karşılaştırmalı olarak Hz. Peygamber (sas) döneminde kurulmasından, sonlandırılmasına kadar aile hakkında detaylı bilgiler verilmektedir.


  Araştırma boyunca okuyucu İslâm’dan önceki aile yapısının nasıl olduğunu, İslâm ile beraber aileyle alakalı nelerin değişip nelerin ise aynı kaldığını görme imkanını elde edecek, çalışmanın sonuna eklenen tablolar sayesinde de hem erkek hem de kadın sahâbîlerin eşleri ve çocukları hakkında bilgi sahibi olacaktır.


  Siyer Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2019 | 1. Baskı | 576 Sayfa

 • Sevgi gönlümüzün gıdasıdır. Sevgisiz gönül viraneden ibarettir. Sevgiyi yaratan Cenabı Mevla, kullarını, analarından ve babalarından bile fazla sevmektedir. O’nun, İki Cihan Güneşi Efendimiz’i en üstün meziyetlerle donatarak yaratması ve onu herkesten çok sevmesi, bize gerçek sevgiliyi de göstermiştir.


  Peygamber sevgisini en güzel ve en sade şekilde dillendiren Yunus Emre, Resulullah aşkıyla daha çok yanmayı, bu aşka doyup kanmayı, hatta Habibullah’ın yoluna can sunmayı isterken bu aşık ümmetin gönlüne tercüman olmuştur.


  Karton Kapak | İstanbul, 2012 | 1. Baskı | 270 Sayfa

 • Eserin Tam İsmi: İnsanlığın Kurtuluşu Hac / Ömrün Bereketi Umre


  İnsanlığın Kurtuluşu Hac

  -Hac, İslam’ın beş temel esasından biridir.
  -Hac, hatırlatmak için hatırlamak, diriltmek için dirilmektir.
  -Hac, kavuşmak için terk etmektir.
  -Hac, her yönü ile anlaşılacak ve anlatılabilecek bir ibadet değil, bitimsiz bir deryadır.

  Ömrün Bereketi Umre

  -Umre, hayatın imarına ve ömrün bereketine vesile olan bir nimettir.
  -Umre, çok faziletli ve hayırlı bir ameldir.
  -Umre, her menasiki ile küçük bir hacdır.
  -Umre ve Hac, mü’minlerin hayatta elde edeceği en sevimli nimetlerdir; öyleyse imanın kemali adına infak edilmelidir…


  Siyer Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2017 | 2. Baskı | 191 Sayfa

 • Eserin Tam İsmi: Nebiler Silsilesi 3


  Bu kitabda alemlere rahmet Hazreti Muhammed -sallallahü aleyhi ve sellem- Efendimiz’in zuhuruna adeta birer ikbal ve bahar müjdesi olan nebiler silsilesinden; zikri ile dağları, taşları ve vahşi hayvanları istiğrak haline getiren Davud (a.s.); muazzam saltanatını, kalbinin dışında taşıyabilen Süleyman (a.s.); kıyametteki yeniden yaradılışa misal olan Üzeyr (a.s.); derin tefekkürü ile sabrın bileyi taşı olan Eyyub (a.s.), derin tefekkürü ile sabrın bileyi taşı olan Eyyub (a.s.); istiğfar, dua ve zikrin hakikatinde derinleşerek karanlıkları aşan yunus (a.s.); ardından “İlyas’a selam olsun!” hıtabına mazhar olan İlyas (a.s.); alemlere üstün kılınan Elyesa (a.s.); salih peygamber Zülkifl (a.s.); hikmetli nasihatleriyle destanlaşan, zahiri ve batıni hekimlerin piri Lokman Hakim (a.s.), testere ile ikiye bölünen mazlum peygamber Zekeriyya (a.s.); babası gibi ölümü şehidlikle karşılayan Yahya (a.s.); ve hastalara şifa veren, ölüleri dirilten, semavi İsa (a.s.); ayetler ışığında ilahi tecelli akışlarıyla dolu ibretli kıssalarını bulacaksınız!


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Erkam Yayınları | Karton Kapak | İstanbul | 2. Baskı | 280 Sayfa

 •  

  Peygamber Efendimiz kainatın gözbebeğidir. Kıyamete kadar devam edecek rahmet pınarı, Şefkat çağlayanıdır. Varlığın iftihar kaynağı, Peygamberlerin sultanıdır. Allah’ın habibi, gönüllerin tabibidir. Kısacası o on sekiz bin alemin Mustafası’dır. İşte bu sebeple onu iyi tanımalıyız. Söylediklerine kulak vermeliyiz. Ona itaat etmeli, izince gitmeliyiz. Onun hayat tarzını benimsemeliyiz. Bir başka alemde gerçekleri gördükten sonra, ”Keşke Peygambere itaat etseydim!” diye dövünmemek için onu kendimize rehber edinmeliyiz. Ve rehberimizi canımızdan çok sevmeliyiz.


  Tahlil Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2019 | 3. Baskı | 247 Sayfa

 • Eserin Tam İsmi: Özlenen Gencin Örnek Ahlakı


  Bugün, fabrika ayarlarıyla oynayan, fıtratına çelme takan modern insanın tüm dertlerine derman olacak yegâne şey, ilahî kurallara riayetleri ile kullukta zirve yapan insanların ayak izlerinde saklıdır. Onlar büyük bir ahlâk üzere yaşamış, arkalarında imrenilesi imzalar bırakmışlardır. Hasretini çektiğimiz insanlık, o muhteşem ahlakta saklıdır.

  İşte bu kitap, yaşadığı çağın karanlığını ahlâkının parıltılarıyla yırtmaya azmeden herkese, bilhassa gençleredir. Ayrıca Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir hocamızın nazik üslubu ve çok kıymetli tecrübeleriyle yoğrulmuş yorumu ile çok daha güzel bir mana kazanan ahlâk kavramının hayatlarımızda çok daha fazla yer bulması; insanlığın aksi istikametten vazgeçip fıtratına, ahlâkına, orijinine, ana eksenine dönmesi adına çağrıdır.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Tahlil Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2019 | 3. Baskı | 456 Sayfa

 •  

  Öğrenmenin en güzel yolu sormaktı. Sahabe dediğimiz Peygamber dostları da öyle yaptı. Her biri sıkıntısını ona açtı ve derdine çözüm istedi. Böylece hayatımızın her safhasında bize ışık tutacak ilkeler ortaya çıktı. Bu ilkeleri bize ders veren Peygamber hatıralarından 101 tanesi güvenilir hadislerden derlendi. Asr ı Saadetten derlenen bu gonca güller burcu burcu kokusuyla sizi alıp o kutlu çağa götürecek dünyanın en bahtiyar insanlarıyla birlikte Peygamberin gül bahçesinde gezinmenizi sağlayacak.


  Tahlil Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2013 | 1. Baskı | 172 Sayfa

 • Bu eser uluslararası Siret-i Nebi ödülünü kazanmış ve çeşitli dillere çevrilerek büyük bir kabul görmüştür. Eserde Peygamberimizin hayatı, daha önce bu alanda yazılan bütün kaynaklar taranarak Arapça’nın yanı sıra Farsça ve Urduca eserlerden de yararlanılarak ortaya konmaktadır. Peygamber Efendimizin (s.a.) hayatının anlaşılması ve yaşanması için kaleme alınmış olan bu eser efendimizin hayatında bizler için var olan misalleri en iyi şekilde gözler önüne sermektedir.


  Karton Kapak | İstanbul, 2010 | 6. Baskı | 496 Sayfa

 • Eserin Tam İsmi: Peygamberleri Öğrenelim (Sert Sıvama Yaldızlı Kapak); Hz. Adem’den Peygamberimize Kadar Peygamberlerin Hayat Öyküleri


  Duru zihinlerin, temiz yüreklerin anlayabileceği bir dille Allah’ın peygamberlerini anlatan, onların yaşadıklarını öğreten ve onları sevdiren kıssaların yer aldığı elinizdeki kitap, çocuklarımızı inanç dünyalarında doyumsuz bir yolculuğa çıkarıyor.

  Kur’an-ı Kerim’de anlatılan peygamberlerin kıssalarını içinde barındıran bu rengarenk kitapta çocuklar, peygamberlerin başından geçenleri öğrenerek manevi dünyalarına tertemiz sayfalar açıyorlar.

  Çocukların dünyasına manevi izler bırakacak bu eserle, Allah’ın ilk emrinin “Oku!” olduğunu hatırlatarak sizleri Kur’an’da bahsi geçen peygamber kıssalarıyla baş başa bırakıyoruz.


  Görsel Temsilîdir. 


   

  Tahlil Yayınları | Cildli | İstanbul, 2018 | 1. Baskı | 320 Sayfa

 • Eserin Tam İsmi: Peygamberlik Müjdeleri ve Mucizeleri, Şevahidü’n Nübüvve


  Molla Cami’den nadide bir eser.


  Görsel Temsilîdir. 


   

  Bedir Yayınevi | Cildli | İstanbul | 302 Sayfa

 • Sahabiler; Efendimizin talebesi, bizim de hocamızdır. Peygamber Efendimizi kendimize nasıl model alacağımızı ve güzel dinimizi nasıl yaşayacağımızı bize onlar öğrettiler. İyi Müslüman olmak için Allah’ın Resulünü ve onun izinden giden ashab-ı kiramı örnek almak şarttır. Ashab-ı kiramı daha iyi tanımak ve örnek alabilmek için, elinizdeki eserde, onların davranışlarıyla ilgili güvenilir hadislerden 101 hatıra derlenmiştir.


  Tahlil Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2018 | 4. Baskı | 244 Sayfa

 •  

  Onlar, Müslümanlığımızın aynalarıdır. Vahyin oluşturmak istediği ideal insan modelinin hayal ve ütopya olmayan yaşanmış gerçekleridir. Allah Resulü’nün mübarek ellerinde yetişmiş yeryüzünün en nasipli insanlarıdır. Bir insan sarrafı olan Peygamberimiz’in oluşturduğu nübüvvet potasında işlenmiş, madenleri ortaya çıkarılmış, her biri hayatın farklı bir alanında zirveleştirilerek abide bir şahsiyet halinde getirilmiş yiğitlerdir. Onlar tarihin belli bir zaman diliminde yaşamış, belli bir mekanda varlık göstermiş, ama zaman ve mekana hapsolunmadan her çağa ve zamana seslenme kudretinde olan seçkin insanlardır.


  Onlar hakiki müminler, Allah’tan razı olmuş ve O’nu razı etmiş, takvayı hayatlarının eksenine yerleştirmiş örnek bir nesildirler. Onlar akli olgunluğu yani rüşdü en güzel bir şekilde elde etmiş, birbirlerine karşı merhametli; inkarcılara karşı ise şiddetli, ibadete ve kulluğa ise sevdalı hayırlı bir toplulukturlar. Hepsinden öte, onlar; sarsıntı içerisinde olanlara sabit dağlar, yolunu kaybedenlere yol olan nehirler, yönlerini yitirenlere yön gösteren yıldızlardır.


  Siyer Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2018 | 8. Baskı | 236 Sayfa

 • Şifâ-i Şerîf – Kadi İyaz

  80.00  48.00 

  Eserin Tam İsmi: Şifa-i Şerif


  Peygamberimizin yüksek hayatı ümmeti için ve bütün beşeriyet için imtisal numunesi, fazilet örneğidir. Bu faziletkâr ve melekuti hayatın her safhasını Siyer-i Nebevi ilmi sinesinde toplamıştır.
  Gönüllerde din duygusunu ve aşk derecesinde Allah, Peygamber sevgisini ancak siyer ilmi uyandırır ve beşeriyeti melekuti fazilet şahikalarına yükseltir. Siyer ilminin en güzel tasnif olunmuş bir kitabı da hiç şüphesiz Kadı İyaz’ın (Eş-şifa bi Ta’rif-i Hukuki’l-Mustafa)sıdır.


  Görsel Temsilîdir. 


   

  Bedir Yayınları | Cildli | İstanbul, 2011 | 2. Baskı | 791 Sayfa

 • – Siyer Atlası Hz. Peygamber’in (sas) hayatını doğru bir şekilde anlama ve idrak etme çabaları için elzem olan hususları kolay bir şekilde zihinlere yerleştirmeleri babında hazırlanmış güzide bir eserdir.

  – Eser de haritalar, resimler, grafikler kullanılmış, sahasında önemli bir eser olarak da yayın dünyasına kazandırılmış nitelikli bir çalışmadır.
  Eserimiz Muhammed Emin Yıldırım hocamızın tahkik ve notlandırması ile daha da anlaşılır olması sağlanmıştır.

  – Siyer atlası sekiz bölümden oluşmakta ve içeriğinde şu bölümler yer almaktadır;

  – Arap yarımadası hakkında genel bilgiler, Hz. Peygamber (sas) döneminde hicazdaki önemli kültür merkezleri, Peygamber öncesi Arap yarımadası, Hz. Peygamber’in (sas) doğumundan hicrete kadar olan Mekke dönemi, İslâm devletinin kuruluşundan Peygamberimizin vefatına kadar olan Medine dönemi ve son olarak Siyer kronolojisi içermektedir.


  Siyer Yayınları | Ciltli | İstanbul, 2018 | 3. Baskı | 439 Sayfa

 • Siyer Coğrafyası’nı tanımak, Kur’ân’ın ve Sünnet’in neşet ettiği zemini tanımaktır. Siyer Coğrafyası’nı tanımak, nebevî mücadelenin başladığı ortamı tanımaktır. Siyer Coğrafyası’nı tanımak, risalet davasının ilkelerini ve hususiyetlerini tanımaktır. Siyer Coğrafyası’nı tanımak, tebliğ ve irşat meselesinin muhatapları olan insan gruplarını tanımaktır. Siyer Coğrafyası’nı tanımak, nebevî sedanın değiştirme ve dönüştürme potansiyelini tanımaktır. Bundan dolayı olsa gerek Hz. Ömer (ra): “Câhiliye’yi tanımayan, İslâm’ı tam anlamı ile anlayamaz!” demiştir.


   

  Siyer Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2018 | 1. Baskı | 248 Sayfa

 • Sahâbeyi doğru anlamak, gerçek manada sevmek, onları hayatımızın temel ölçüsü, Kur’ân ve Sünnet’in beşerî zemindeki en güzel pratikleri olarak kabul etmek, onları her daim hayırlarla yâd etmek ve onları kendi anlayışlarımıza ve yorumlarımıza feda etmeden oldukları gibi anlamaya çalışmak ve onları insanlığın aynaları, iman ve kardeşliğin sadâları olarak bilip, hayatlarını hayatlarımıza taşımaya gayret etmektir.
  Özellikle son ifadelerin üzerinde biraz durursak, şunu söylemek durumunda kalırız:
  Sahâbe nesli, ideal kulluğun ne olduğunu yaşadıkları hayatlarla ortaya koydukları için “İnsanlığın Aynaları” oldular.
  O aynaya bakan hem kendini hem onları görecek ve onlardan doğru olanı öğrenerek ve kendisine çeki düzen verecek…
  Böylece eksikler tamamlanacak, yanlışlar düzeltilecek; aşırılıklar itidal çizgisine çekilecek, azalan heyecanlar artacak, biten ümitler yeniden yeşerecek…
  Onların sadâları, gök kubbede her daim yankılanan hoş bir sadâ olacak…
  “Gelin, sesi ve nefesi tükenen şu zor zamanlara ve zeminlere, bir Sahâbe yankısı bırakalım. Haykırışımız ideal kulluk çizgisini, hayatları ile âleme gösteren o güzel insanlar olsun ve onların ruhlara hitap eden nağmeleri, bizim dillerimizde ve hayatlarımızda yeni bir besteye dönüşsün…”


  Siyer Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2019 | 3. Baskı | 664 Sayfa

 • Hz. Peygamber’in (sas) kutlu hayatı olan siyer, bir Müslüman için gerçekten çok büyük ehemmiyet arz eden bir alandır. Kulluk içi yaratılan insan, bu kulluğun en ideal halini elbette peygamberlerden ve son peygamber olan Efendimiz’den (sas) öğrenecektir. Böyle olduğu için, Kur’ân’ın ve Nübüvvet mesajlarının ilk muhatapları olan sahâbe nesli, Hz. Peygamber’in (sas) dünyasına ait ne varsa, bu bilgileri çok önemsemiş, daha sonraki süreçte de bunları talebeleri ve ikinci hayırlı nesil olan Tabiîn nesline aktarmış, onlar da kendilerinden sonra gelenlere bu mirası ulaştırarak, o kıymetli hazinelein günümüze kadar ulaşmasını sağlamışlardır.

  Hakikaten Hz. Peygamber’in (sas) kutlu hayatına dair bilgiler, tarihte hiçbir şahıs ve dönem ile kıyaslanamayacak kadar ciddi bir müktesebata ulaşmıştır. Şu an kütüphanelerimizde o döneme dair binlerce, hatta yüzbinlerle ifade edilecek kadar kitap mevcuttur. Miladi VI. Döneme ait dediğimiz o döneme ait çalışmalar, sadece Hz. Peygamber’in (sas) hayatını anlatan doğrudan siyer kaynaklarından ibaret değildir. Bir şekilde Hz. Peygamber’in (sas) hayatını daha doğru ve daha detaylı anlamamıza katkı sağlayacak her türlü çalışmanın siyer ile bir şekilde bağları kopmuştur.

  Bugün genelde tüm Kur’ân ilimlerinin, özelde ise tefsir ilminin, hadis ve sünnet ilimlerinin, hukuk ve fıkıh ilminin, ahlâk ve zühd anlamına giren ilimlerin, akaid ve kelâm ilminin ve daha nice alanların siyer ilmi ile ciddi bir irtibatı vardır. Hal böyle olunca siyerin ehemmiyet ve değeri daha da artmaktadır. Böyle bir seviyede olmasına rağmen tarih boyunca siyer ilmi bazı sebeplerden dolayı bağımsız bir bilim dalı olarak ele alın(a)mamış, diğer ilimlerle olan sıkı irtibatın etkisi ile o ilimler içerisinde yer almıştır. Hadis ve İslâm Tarihi ilimlerinin bir alt disiplini olarak varlığını sürdüren siyer, son yıllarda gelinen noktada daha fazla ağırlığını hissettirmiş ve bağımsız bir ilim dalı olarak değerlendirilmesi konusunda gündem olmaya başlamıştır.

  Âcizane biz, 15 yılı aşkın bu alanda yaptığımız okuma ve çalışmalar neticesinde, kesinlikle siyerin artık özgün bir ilim dalı olarak ele alınması, başta rivâyetlerin sıhhat tanımlaması olmak üzere birçok ihtiyaç ve sorunun çözüme kavuşturulması gerektiğinin kanaatindeyiz. Bu okumalar sırasında toparladığımız bazı bilgileri, derli-toplu hale getirmek suretiyle siyer için bir usûl denemesi hazırlamayı planlamıştık. Bu baplamda Suffa Meclisleri projesi için hazırladığımız ders kitabı formatındaki çalışmamızı yeniden gözden geçirmek suretiyle şu an elinizdeki hale dönüştürmeyi uygun gördük.


  Siyer Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2017 | 4. Baskı | 543 Sayfa

 • Eserin Tam İsmi: Asr-ı Saadet’te Ticaret ve Tüccar Sahabiler


  Ticaretin içerisinde olmak, para kazanmak, sahada sürekli başkaları ile rekabet halinde olmak ve bunca şeye rağmen kalbi, gönlü selim bir şekilde muhafaza etmek, korumak çok kolay bir şey değildir.Bir tüccarın bunu sağlayabilmesi için şu hususlara kesinlikle dikkat etmesi gerekir.


  1-Sağlam bir akidenin inşası
  2-Ticari hukukun derinlemesine öğrenilmesi
  3-Sadık ve salih dostların edinilmesi
  4-Allah’ın, yapılan ticarete ortak edilmesi
  5-Bir hakikat olan ölümün sürekli hatırda tutulması.


  Bunlar Müslüman bir tüccarın her daim aklında, zihninde, kalbinde olması gereken ilkelerdir. Öncelikle sağlam bir akidenin inşası olmalıdır. Akide işin temeli olduğu için en başa alınması gereken de budur. İman esasları ve bunların hayata yansıtılması çok iyi kavranmalıdır.


  Siyer Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2014 | 1. Baskı | 232 Sayfa

Updating…
 • Sepetinizde ürün bulunmuyor.