Tarih

Tarih ile ilgili tüm çalışmalara RIHLEKİTAP ayrıcalığıyla ulaşabilirsiniz.

27 sonuçtan 1-20 arası gösteriliyor

 • Bilim Tarihi Sohbetleri – Fuat Sezgin

  28.00  18.00 

  Dünya bilim tarihçiliğinin tartışmasız en önemli isimlerinden biri merhum Fuat Sezgin’di. Derinlikli, uzun yıllara dayanan çalışmaları, sahih bakış açısıyla bilim tarihinin insanlığın ortak malı olduğunu, bugünkü Batı biliminin İslâm medeniyetinin güçlü tesirleriyle doğduğunu ortaya koydu.


  Sefer Turan’ın söyleşiyle şekillendirdiği Bilim Tarihi Sohbetleri İslâm bilimler tarihinin en önemli isimlerinden Fuat Sezgin’in hayatı, anıları, aynı zamanda bilimler tarihine duyulan tutkunun kitabı… Yaşadıklarını dönemin toplumsal ve siyasal panoramasını çizerek anlatan Sezgin, 1940’larda adım attığı üniversitede yavaş yavaş yazma eserlerin ve bilimler tarihinin sınırsız dünyasına yolculuğunu, alışıldık kalıpların dışına çıkan öğrenme şevkini gözler önüne seriyor. Ne var ki akademik araştırmalarıyla ses getiren Sezgin, 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sırasında yürütülen tasfiye sonucunda kürsüsü elinden alınan bilim adamlarımızdan biri olmaktan kurtulamayacaktır.


  Fuat Sezgin, kitaptaki söyleşilerde sadece geçtiği bu yolları anlatmakla kalmıyor, bakış açısına yön veren bilimler tarihi alanındaki gelişmeleri de tüm ayrıntılarıyla sunuyor. Bir yandan icatlar, buluşlar hakkında muazzam bir sohbete şahitlik ederken diğer yandan bilimler tarihine, Hellmut Ritter, Carl Brockelmann, George Sarton, Franz Rosenthal gibi isimlere, oryantalist araştırmalardan İslâm âleminin ahvaline, İslâm kültür çevresinde Müslüman bilginler tarafından yapılmış aletlerin modellerinin sergilendiği müzelere uzanan kapsamlı bir dökümün sunulmasına da tanık oluyoruz.


  Sefer Turan’ın Bilim Tarihi Sohbetleri, sadece bir insanın hikâyesini anlatmıyor; insanların yaptıkları iyi işlerle kendi hayatlarını olduğu kadar başkalarının hayatlarını da nasıl zenginleştirdiğini gösteriyor… Bu yönüyle çalışma, bilim tarihine ilgi duyanlar için olduğu kadar İslâm’ın bilimler tarihindeki yaratıcı rolünü kavramak için de bir başucu kitabı niteliğinde…

  Quick View
 • Hazret-i Halid Bin Velid – Mahmud Sami Ramazanoğlu

  19.00  14.00 
  İslâm askerleri Hz. Hâlid bin Velid’in imâmetiyle sabah namazını kıldılar. Hz. Seyfullah atına binerek askerlere hitaben:

  “– Askerler! Rumların hayatı sevdiği kadar, ölüme muhabbet ettiğinizi bilirim. İşte bir elimde seyf-i meslûl-i şeriat, önümde livâ-i Muhammedî duruyor. Sizi ilây-ı kelimetullah’a davet ediyorum.

  Bugün mücâhidlerin ruhâni sesleri, düşmanların kulaklarını dehşetle dolduracaktır. Daha henüz yaraları kapanmamış vücudumun ra’şeleri, kalbimin mukaddes darabatı bu çarpışmaya atılmaktan beni asla menedemez. Haydi sizi göreyim, din arslanları; Peygamberimizin sıdk-ı nübüvvetini, dinimizin ulviyetini, fedakârane bir surette beşeriyet âlemine gösterelim. Ölümden korkmanın hayata hiç bir fâidesi yoktur. Maksadımız, Cennetin bahçeleri ve dünyanın âli kâşâneleri değil; ancak Allah’ın rızasıdır.

  Yürüyünüz!…Varsın, bu sahralar, İsm-i Celâl ile inlesin! Beşeriyet huzur bulsun!…”

  Quick View
 • İbret Işıkları

  22.50  17.00 

  Eserin Orjinal İsmi: Tarihten Günümüze İbret Işıkları

   

  Bu kitapta cihangir bir imparatorluğunun cihana hükmeden sultanlarının bir kısmını bulacak, onların hakim oldukları beldelerde rıza-yı ilahi için yaptıkları merhamet, şefkat ve muhabbet dolu hizmet ve kahramanlıklarını, topluma yön veren nasihat ve fiillerini, tarihe bir armağan olarak bıraktıkları hayat hikayelerinin hikmet ve ibretli yönlerini, hulasa onların örnek şahsiyetlerini sergileyen gönül alemlerine aid satırları okuyacaksınız.

  Onların dört yüz atlı ile kurduğu şanlı devlet, ulu bir çınar olmuş, dalları üç kıt’ayı gölgesine almış ve altı asır şerefle yaşamış, sonra da ardından birçok yetim devletçilik bırakmış ve tarih isimli kabristanda şanlı bir türbe şekline bürünmüştür. Şimdi bize düşen, bu şanlı türbenin layık bir türbedarı olmaktır.

  Quick View
 • Kitabü’t-Tabakati’l- Kebir (11 Cilt Takım) – İbn Sa’d

  750.00  465.00 

  İslâm tarihinin en önemli biyografi eserlerinden olan ve siyer çalışmalarına da kaynaklık eden en eski biyografi kitabı olma özelliğini taşıyan İbn Sâ’d’ın Kitabü’t-Tabakati’l- Kebir eseri 15 öğretim üyesinin ortak çalışmalarıyla birlikte Türkçe’ye çevrildi.

  1. Cilt: Resulullah’ın (sas) Kutlu Sireti
  2. Cilt: Resulullah’ın (sas) Gazve ve Seriyyeleri
  3. Cilt: Muhacir ve Ensar’dan Bedir’e Katılanlar
  4. Cilt: Muhacir ve Ensar’dan Uhud’a Katılanlar
  5. Cilt: Muhacir ve Ensar’dan Hendek’e Katılanlar
  6. Cilt: Mekke Fethi ve Sonrasında Müslüman Olan Ashab – Resullullah (sas) Vefat Ettiğinde Yaşları Küçük Olan Ashâb
  7. Cilt: Medineli Tabiin
  8. Cilt: Mekke, Taif, Yemen, Yemame, Bahreyn ve Kufe Ashabı Tabiin ve Tebeu’t-Tabiin
  9. Cilt: Basralılar, Bağdatlılar, Şamlılar, Mısırlılar ve Diğerleri
  10. Cilt: Hanımlar
  11. Cilt: Dizin

  Quick View
 • Allah’ın Arslanı Hazreti Hamza – Ebubekir Subaşı

  25.00  17.00 

  Eserin Tam İsmi: Allah’ın Arslanı Hazreti Hamza (Tarihi Roman)


  Mekke’nin o eşsiz saadet devrinin arifesinde sâkinleri içinde en heybetli yiğitlerinden biri şüphesiz Hamza idi. Tabiat olarak, avı ve macerayı, yiğitliği sever, durgun bir hayattan hiç hoşlanmazdı. Av dönüşü Kâbe’ye kavuşmak, onu tavaf etmek ayrı bir haz verirdi ona. Nedendir bilinmez, içinden bir şeyler kopar, yüreğindeki yağlar erirdi tavaf ederken.

  Hamza’nın bu avdan dönüşteki tavaf manzarası görmeğe değerdi, zira dağlara baş eğmeyen bir yiğit olan Hamza’nın bu mütevazı tavrı onun kadar yiğitliği olmayan başkalarına nispetle daha da değerli oluyordu. Çünkü hayatında zaten başı eğik gezenlerin Kâbe önünde baş eğmeleri o kadar dikkat çekici olmazdı, ama Hamza öyle değildi; böylesine dağları bile ensesinden bağlayıp assalar eğilmeyecek olan bu dik baş, Kâbe önünde nasıl da hürmetle eğiliyordu.

  Ancak bu defa başka bir şey olmuştu; Allah huzurunda eğilmeyi reddeden Ebû Cehil ve avanesi, Hamza’dan iyi bir tokat yiyerek eğilmez zannettikleri dik başlarını, Kâbe’nin Rabbi huzurunda başını eğen bir yiğidin kahramanlığı, cesareti ve hatta öfkesi karşısında eğmişlerdi; ne garip bir tecelli… Hamza’nın ırzı, namusu ve şerefi için bedel olarak veremeyeceği maddî ve mânevî hiçbir şeyi zaten yoktu.

  Ancak onun bunlardan da öte yüce bir gayesi, davası da olacaktı. Şimdi o; yaratılmış varlıkların tamamından üstün olan Peygambere ve onun tevhid davasına her şeyini adamaya hazır bulunuyordu.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Çelik Yayınevi | Karton Kapak | İstanbul, 2016 | 2. Baskı | 268 Sayfa

  Quick View
 • Allah’ın Kılıcı Halid Bin Velid – Ebubekir Subaşı

  27.00  19.50 

  Eserin Tam İsmi: Allah’ın Kılıcı Halid Bin Velid (Tarihi Roman)


  “Şimdi, kendimi at kişnemeleri arasında ‘Allah, Allah’ nidalarıyla insanlara dar gelen Yermük vadisinde hissediyorum.
  Vallahi Rabbimden beni her gazada diriltmesini ve o savaşın hakkını vermeyi istedim.”
  Sonra biraz durdu ve dedi ki;
  “Vasiyetimi bildiriyorum, beni ayağa kaldırın…”
  Ayağa kaldırdılar.
  “Kılıcımı getirin!”
  “Neden, efendimiz?”
  “Burnu üzerine düşerek hırıltılarla ölen deve gibi ölmek istemiyorum. Bu gözler korkaklar gibi uyumadı.”
  Yüzünde soğuk terler birikiyordu.
  “Ölümü, savaştaymışım gibi ayakta karşılayacağım.
  Öldüğüm zaman atımı muharebede tehlikelere dalabilen bir yiğide veriniz. Atım ve kılıcımdan başka bir şeye sahip olmadan öleceğim. Mezarımı, bu kılıcımla kazınız. Kahramanlar kılıç şakırtısından zevk alırlar.”


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Çelik Yayınevi | Karton Kapak | İstanbul, 2014 | 1. Baskı | 368 Sayfa

  Quick View
 • Ashabı Uhdud – Muhammed Mahmud Es-Savvaf

  10.00  7.00 

  Eserin Tam İsmi: Ashabı Uhdud


  Mütercim: Ramazan Nazlı

  … Evet, Hak ile bâtıl arasında meydana gelen bu tarihî kavga ve savaş hiçbir zaman kesintiye uğramadan çağlar boyu devam edegelmiştir. Ne var ki bu kavga ve savaş, zaman ve zemine göre değişik şekiller almıştır. Bazı çağlarda idam, çarmıha germek, ateşe atmak, kılıçla boynunu vurmak gibi durumlar alırken, diğer zamanlarda da ölüm, sürgün, işkence, zincire vurmak, kırbaçlamak ve benzeri olaylar bâtılın birer baskı aracı olmuş ve Hakkın yayılmasına engel olunmaya çalışılmıştır. Fakat Hak daima üstün gelmiştir…

  (Önsöz’den)


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Çelik Yayınevi | Karton Kapak | İstanbul, 1978 | 1. Baskı | 125 Sayfa

  Quick View
 • Asr-ı Saadet’te Ticaret ve Tüccar Sahabiler – M. E. Yıldırım

  20.00  14.00 

  Eserin Tam İsmi: Asr-ı Saadet’te Ticaret ve Tüccar Sahabiler


  Ticaretin içerisinde olmak, para kazanmak, sahada sürekli başkaları ile rekabet halinde olmak ve bunca şeye rağmen kalbi, gönlü selim bir şekilde muhafaza etmek, korumak çok kolay bir şey değildir. Bir tüccarın bunu sağlayabilmesi için şu hususlara kesinlikle dikkat etmesi gerekir.

  1-Sağlam bir akidenin inşası
  2-Ticari hukukun derinlemesine öğrenilmesi
  3-Sadık ve salih dostların edinilmesi
  4-Allah’ın, yapılan ticarete ortak edilmesi
  5-Bir hakikat olan ölümün sürekli hatırda tutulması


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Siyer Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2014 | 1. Baskı | 231 Sayfa

  Quick View
 • Büyük Tefsir Tarihi (2 Cild) – Ömer Nasuhi Bilmen

  105.00  75.00 

  Eserin Tam İsmi: Büyük Tefsir Tarihi


  Ömer Nasuhi Bilmen’in titizlikle hazırladığı, nitelikli bir tefsir tarihi çalışması olan bu eser, iki ana bölümden olusuyor.
  Tefsir ilmine giriş mahiyetinde olan birinci bölüm, Kur’ân-ı Kerîm’in toplanması,
  yazılması, özellikleri, mucizevi yönleri ve ihtiva ettiği ilimlere dair bilgiler içeriyor. Tefsir
  Usulü konularından oluşan bu bölümde, tefsir çesitlerinin yanı sıra müfessirlerin bilmesi
  gereken ilimler de ele alınıyor.
  Ikinci bölümde ise öncelikle çok sayıda tefsir yazılmasının hikmetleri ve müfessirlerin
  yöntemleri açıklanıyor. Ardından birinci, ikinci ve üçüncü tabakadan, yetişmiş
  müfessirlerle ilgili bilgi veriliyor.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Semerkand Yayınları | Cildli | İstanbul, 2014 | 1. Baskı | 1096 Sayfa

  Quick View
 • Cennet Rehberi Ashab-ı Nebi – Zeynep Atay

  60.00  42.00 

  Eserin Tam İsmi: Cennet Rehberi Ashab-ı Nebi radıyallahu anhüm


  Sevgili Okuyucularımız bu kitap kime niçin lazım?

  Hadis okuyan ve okutanlar
  Siyer okuyan ve okutanlar
  Tefsir okuyan ve okutanlar
  Ve diğer şer’î ilimlerle meşgul olanlar
  derslerinizde sık sık adı geçen sahabeleri tanıyormusunuz?
  Bakın İbn Abdülberr ne diyor…
  “Her kimin ki sözüyle hüküm verildi, onun şahitliğiyle
  bir icraatte bulunuldu ise elbette onun ismini, nesebini,
  adaletini ve halini bilmek lazımdır…

  Diğer nebîlerin ümmetleri nebîlerinin arkadaşlarını tanımayı
  kastetmediler. Halbuki onlar nebî ile ümmeti arasında vasıtadırlar…”
  İbn Abdülberr, el-İstiab, syf.19

  O halde onları kolayca tanımamız için istifademize çok daha uygun olarak emsalinden farklı hazırlanmış (Hadisler, Haritalar, Araştırmalar, Çizelgeler ve Test ile Destekli) bu eseri sizlere önemle tavsiye ediyoruz.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Kitap Kalbi Yayıncılık | Karton Kapak | İstanbul, 2016 | 1. Baskı | 1056 Sayfa

  Quick View
 • Hülefâ-i Râşidîn Dört Büyük Halife – Şemsüddin Ahmed Sivasî

  70.00  40.00 

  Eserin Tam İsmi: Dört Büyük Halife Hülefa-i Raşidin


  Hulefa-i Raşidin yani ilk dört büyük halife Resulullah efendimizin (Salat ve selam olsun ona) en yakın dostları, talebeleri, vezirleridir. Onlar İslam dinini en iyi bilen, en iyi anlamış olan, hayata en iyi uygulayan örnek ve model Müslümanlardır.

  Ashab-ı Kirama sevgi ve onlar hakkında Ehl-i Sünnet mezhebinin inançlarını kalbe yerleştirmek her mü’minin en mühim vazifelerindendir. Ashab, bilgiyi imana, imanı da hayati faaliyetlere tatbik etmiş olduklarından onların hayat menkıbelerini bilmemiz aynı yolda hareketimizi kolaylaştıracak başlıca amildir.


  Görsel Temsilîdir. 


   

  Bedir Yayınları | Cildli | İstanbul, 2011 | 2. Baskı | 415 Sayfa

  Quick View
 • Filistin Dramı’nın Düşündürdükleri – Kadir Mısıroğlu

  20.00  17.00 

  Eserin Tam İsmi: Filistin Dramı’nın Düşündürdükleri


  Kadim ve mübarek bir İslam beldesi olan “Filistin” in elli yıldan beri maruz bulunduğu itsaf (jenosit) menhus Yahudi emellerini anlamak ve doğru teşhis etmek için en zengin bir müşahede yekunu teşkil etmektedir. Elinizde tuttuğunuz eser bu teşhisle birlikte yaygın bir zehab olan “Arab İhaneti” arugalatası ve son günlerin eseri “Büyük Ortadoğu Projesi” ni tarihi vakıaların ışığı altında ve müslümanca tarihi vakıaların ışığı altında ve müslümanca değerlendirmektedir.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Sebil Yayınevi | Karton Kapak | İstanbul, 2010 | 4. Baskı | 176 Sayfa

  Quick View
 • Fütuhu’l Büldan / Ülkelerin Fetihleri – Ahmed El-Belazuri

  55.00  35.00 

  Eserin Tam İsmi: Fütuhu’l Büldan / Ülkelerin Fetihleri


  Elinizdeki bu eser Prof. Dr. Mustafa Fayda Hoca’mızın notlandırması ve tercümesiyle Siyer Yayınları okuyucularına klasik bir eser olarak kazandırılmıştır.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Siyer Yayınları | Cildli | İstanbul, 2013 | 1. Baskı | 629 Sayfa

  Quick View
 • Halifeler Tarihi – İmam Suyuti

  55.00  37.00 

  Eserin Tam İsmi: Halifeler Tarihi(Tarihu’l Hulefa)


  Suyuti’nin en meşhur eserlerinden birisi halifeler tarihini [Tarihu’l-Hulefa (Menahilüs-Safa bi-Tevarihİ’l-Eimme ve’l-Hulefa)] ele aldığı kitabıdır. Bu kitabında başlangıcından kendi dönemine kadar yaşamış olan halifelerin tarihi hakkında muhtasar bilgiler vermektedir. Özellikle çerçeve bilgiye ihtiyaç duyanlar için okuyucunun ilgisini çekecek bir çalışma ortaya koyduğu görülmektedir. Elinizdeki kitap, Hz. Ebu Bekir döneminden başlayarak yaşadığı döneme kadar yaşamış olan halifeler hakkında kronolojik sırasıyla bilgi veren bir eserdir. Derli toplu olması ve kronolojik olarak hazırlanması bu eserden kolaylıkla yararlanmayı mümkün kılmaktadır. Onun yaşadığı dönemde Abbasi halifesi Kahire’de yaşıyordu. Kitabın girişinde Abbasî hilafetini övücü, Emevi hilafetine uyarıcı bir anlatıma sahip olduğu görülür. Halifeleri kronolojik olarak anlattıktan sonra kitabının sonunda Endülüs Emevileri ve Fatımi devletleri gibi birkaç devlet hakkında bilgi vermektedir. Beşer ürünü olan her kitabın olduğu güçlü tarafları olabildiği gibi zayıf tarafları olabilir; katıldığımız yönleriyle birlikte eleştirebileceğimiz yönleri bulunabilir. Önemli olan, okuma amacımızın bilincinde olarak kitabın dünyasına girmek ve kritik ederek okumaktır. Bu şekilde okuduğumuzda kitaptan daha çok yararlandığımızı ve okumalarımızın zihin dünyamızı zenginleştiren birer tuğla olarak manevi dünyamızı inşamıza katkıda bulunduklarını görürüz.

  Hayırlara ve yeni çalışmalara vesile olması temennisiyle sizi kitabın dünyasına davet ediyorum.
  – Prof. Dr. Adnan Demircan


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Asalet Yayınları | Cildli | İstanbul, 2018 | 1. Baskı | 623 Sayfa

  Quick View
 • Hayatü’s Sahabe – M. Yusuf Kandehlevi

  200.00  120.00 

  Eserin Tam İsmi: Hayatü’s Sahabe, Sahabe-i Kiram’ın Hayatı (4 cild)


  Hayatüs Sahabe (Sahabe-i kiram’ın hayatı)
  Bu eser eşine ender rastlanan ilmî sermaye, sahabelerin İslâm’a davetleri, yaşantıları ve ahlaklarını yansıtan bir aynadır. Muhakkak ki, bu kitapta muazzam bir tesir ve insanı etkileme gücü vardır.

  Bu kitabın yazarı, onu inanarak, duygulanarak, zevk ve şevkle yazmıştır. Sahabelerin sevgisi onun etine ve kanına karışmış, duygu ve düşüncelerini tamamen kaplamıştır.

  Bu kitabı okuyan kişi Îman, dâvet, kahramanlık, ihlas ve zühd ortamında yaşar. Bu kitap Allah yolunda çalışanlar için azık ve bütün müslümanlar için bir iman ve yakîn medresesidir.

  Ebul Hasen Ali en-Nedvî

  Kıymetli okuyucu! Hayatüs Sahabe kitabı hicrî 14.asır (miladi 20. asır)da yazılan kitapların en hayırlısıdır. Mevzuları, ve bölümleri açısından en üstünüdür. Allah’u Teala, arap-acem, ülema, talebe, davetçi olmak üzere doğu ve batı arasındaki milyonlarca insanı bu kitaptan faydalandırmıştır.

  Allah c.c. bununla kararmış kalpleri aydınlatmış, cehalet içinde yolunu şaşırmış nice insanları doğru yola iletmiştir. Hayır,va’z, irşad ve tebliğ meclislerini onunla ihya etmiş, onu okuyan ve dinleyenlere, çağların en hayırlısı ve bereketlisi olan Resulullah (s.a.v.)’in çağı, Sahabelerin çağı ve onlara en güzel şekilde tâbi olan Tabiîn çağındaki yaşanan hayatı aktarmıştır. Böylece bu eser, kişi için yol gösterici, muhaddis, muallim arkadaş, eğitici, tabip, tedavi edici olmuştur.

  Allah’u Teala onu havâs ve avâm’a kabul ettirmiş ve benimsetmiştir. Suya susamış toprağın yağmuru karşılması gibi insanlar onu bağrına basmışlardır.

  Abdul Fettah Ebu Ğudde


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Gülistan Neşriyat | Cildli | İstanbul, 2014 | 1. Baskı | 2216 Sayfa

  Quick View
 • İmam el-Eş’arî – Abdülkadir el-Huseyn

  20.00  14.00 

  Eserin Tam İsmi: İmam el-Eş’arî 


  Görünen o ki, bu saldırılar Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in lideri Ebu’l-Hasen el-Eş’arî’yi hedef almış bulunuyor; İmam el-Eş’arî’nin, Allah Teala ve sıfatları hakkında bir takım bi’dat görüşleri savunduğu gibi uçuk iddialar ortaya atarak çeşitli dergilerde büyük İslam âlimlerini karalama kampanyaları yürütüyorlar. Takdim’den


  Görsel temsilîdir. 


  Karton Kapak | İstanbul, 2016 | 1. Baskı |214 Sayfa

  Quick View
 • İmam Şamil – Ebubekir Subaşı

  42.50  29.00 

  Eserin Tam İsmi: Osmanlı’nın Dağıstan Serdarı Ve Gizli Veziri İmam Şamil (Tarihi Roman)


  “Ey General! Çar’ına şöyle haber ver ki; Kafkasya’nın bağrında daha binlerce Ahulgo gibi kaleler var ve on binlerce Surhay kule yerini almıştır. Bunların hepsi Rabbine baş kaldırıp eceline susamış olanları beklemektedir. Silahlarınızın vücûdumda açtığı üç yarayı şifalı Dağıstan otlarından kendi ellerimle yaptığım ilâçlarla şimdiden iyileştirdim ve size karşı harp etmek üzere hazırlandım. Kalbimde açtığınız evlâd ü ıyâl ve hemşiremden gelen ayrı ayrı dört yaranın hiçbir hükmü yoktur. Geri kalan evlâd ü ıyâlimi de daha şimdiden vatana ve Allah yoluna kurban olarak adadım. Size ve Çar’ınıza her şeyi bol bol vereceğiz, fakat vatanın hürriyet ve şerefini asla! Ahulgo’da aldığınız kanlı ders kâfi gelmediyse, zengin Çar’ınızın ordularını ve hazinelerini ortaya dökerek tekrar geliniz. Askerlik şerefini lekeleyerek yalan söyleyiniz, vaadlerinizi inkâr ediniz, ormanlarımıza kundak sokunuz, ekinlerimizi yakınız, meyva ağaçlarımızı, bahçelerimizi kavurunuz. Bütün bunlar Kafkas’ın ezelî hürriyet ve istiklâl aşkını körüklemekten başka hiçbir işe yaramayacaktır! Çarlar ölecektir, Petro’larınız ve Katerina’larınız gibi Nikolay da gözleri arkasında geçip gidecektir. Fakat Kafkasya mutlaka kurtulacak, hür ve mes’ud olacaktır. Allah, hak ve vatan uğrunda çarpışanların yardımcısı olsun!”
  (İmam Şamil’in hezimete uğrattığı, Kafkaslarda Ahulgo kalesini kuşatan Rus Çar’ı Nikolay’ın generaline gönderdiği mektup)


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Çelik Yayınevi | Karton Kapak | İstanbul, 2016 | 1. Baskı | 464 Sayfa

  Quick View
 • İmanın Sancağı Mus’ab bin Umeyr – Ebubekir Subaşı

  29.00  21.00 

  Eserin Tam İsmi: İmanın Sancağı Mus’ab bin Umeyr (Tarihi Roman)


  Mus’ab şehirlerin anası Mekke’de varlık içinde yüzen bir ailede dünyaya gelmişti. Şehrin bu yakışıklı ve narin delikanlısı çok çetin bir zamanda peygamberlik ayının hakikat güneşinden alıp sunduğu iksirle nuriandı. İman ve irfan yolunda ve hakikatin kaynağı Nebî’nin ardınca ve hep dikenler üzerinde yürüdü. Yoksul düşmüş olmasına rağmen, özellikle Medine’de İslâm’ın temellerini atmada fevkalâde hizmetleri oldu. Nitekim vefalı Rasûl onu ashabına göstererek şöyle diyordu: “Şu Allah’ın kalbini nurlandırdığı kimseye bir bakın! Ben onu anne ve babasının en güzel yiyecek ve içeceklerle beslediğini gördüm. Onun iki yüz dirheme satın aldığı bir elbiseyi giydiğine şahit oldum. Ancak onu Allah ve Rasûlü’nün sevgisi davet etti ve şimdi olanı görüyorsunuz.” O bunları söylediğinde Musab’ın üzerinde koç derisinden bir izar bulunuyor, torba gibi urbasında etleri soyulmuş kemik yığınına benziyordu. Neticede engin bir gerçek denizine dalmış olan ruhunun peşinden yıllar yılı sürüklediği bedenini Uhud dağı eteğine bir şehîd olarak bıraktı. Ve onun sevgili eşi Hamne bu taze mezarın başında ağlarken, Musab mücahit ruhlar alayıyla ve bir yıldız gibi kayarak sonsuzluk âlemine doğru yükseldi. Sadece biricik Hamne’sinin değil, candan arkadaşı Amir bin Rebîi’nin gözleri de yaşlıydı. Onun üzerine örtülen misk kokulu temiz toprağa bakarak şunları söylüyordu: “Musab benim için Müslüman oluşundan şu Uhud’da şehid oluşuna dek bir sırdaş, bir arkadaş idi. Habeşistan’a doğru çıktığımız her iki hicrette bizimle beraberdi. Topluluk içinde yakın dostumdu, ben ahlâk bakımından şimdiye dek ondan daha güzel ve ihtilafı az olanı görmedim.”


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Çelik Yayınevi | Karton Kapak | İstanbul, 2015 | 1. Baskı | 326 Sayfa

  Quick View
 • İslam Mezhepleri Tarihi – Hasan Gümüşoğlu

  36.00  24.00 

  Eserin Tam İsmi: İslam Mezhepleri Tarihi


  Tarihin farklı kültürlerinden ve değişik inançlarından gelen insanlar, diğerlerinin inancını, düşüncelerini, hayat tarzını ve dünya görüşünü merak etmiştir. Günümüzde ise değişen sosyo-ekonomik şartlar, farklı kesimlere mensup insanları birbirleri ile münasebete zorlamaktadır. İlişkilerin sağlıklı olabilmesi için de diğer insanların itibar ettiği veya kıymet verdiği değerleri öğrenmek ayrıca bir zorunluluktur. Bu açıdan ait olduğu sosyal ve kültürel çevreyi bilmek, kişi için daha da ehemmiyet arz etmektedir.
  Bu kitap size; Asr-ı Saadet’ten bu güne, Ehl-i Sünnet’in görüşlerinin yanında, Şia, Alevilik, Bektaşilik, Vehhâbîlik ve Kâdıyânîlik gibi fırkalar hakkında çok önemli bilgiler verecektir.
  Eserin içeriğinde de göreceğiniz gibi, mezhep ve fırkaların görüşlerini, düşünce ve inanç sistemlerini kendi kaynaklarına dayanarak belirttikten sonra o meselede Ehl-i Sünnet’e mensup âlimlerin izahlarına da yer verilmiştir. Bu sebeple konunun, bütün yönleri ile okuyucular tarafından daha doğru bir şekilde anlaşılmasına imkân sağlanmıştır.
  Kitabın hazırlanmasında akademik usûl ve esaslara riayet edilmekle birlikte okuyucunun anlayacağı şekilde sade bir dil kullanılmıştır.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Kayıhan Yayınları | Karton Kapak | İstanbul, 2018 | 10. Baskı | 448

  Quick View
 • İslam Tarihi (2 Cild) – Hayati Ülkü

  80.00  55.00 

  Eserin Tam İsmi: İslam Tarihi (2 Cild)


  Muhtasar İslâm Tarihi adı altında yazmış olduğum bu eser, İslâm dininin, ne suretle kurulduğunu, hangi prensiplere dayandığını ve ne gibi şartlar altında muhafaza edilmeye gayret sarfedildiğini içine almaktadır.
  Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile ortaya konan İslâm dininin esaslarını anlamak, tefsir ilminin gerektirdiği esbab-ı nüzûl’ü bilmek ve olayların izahında gereken hakikatleri hadis-i şeriflerle öğrenmek; nihayet, insanın günlük hayatına giren bazı dinî meselelerin menşeini bilmek için Peygamberimizin hayatını iyi bilmek icap etmektedir. Bunu öğrenmeye çalışırken de önce İslâm Peygamberinin yaşadığı devri bir bütün halinde, yani o devri hazırlayan sebepleri, cahiliyye devrinin özelliklerini, geleneklerini ve âdetlerini bilmek; Arapların yaşayışlarını, düşünüşlerini ve sosyal durumlarını incelemek; Arabistan yarımadasının coğrafî, tarihî ve beşerî vaziyetini tetkik etmek ve nihayet Arabistan ve civarındaki dinleri gözden geçirmek icap eder.
  Bu itibarla, elinizdeki bu eser, Arabistan’ın cahiliyye devrinden başlayarak bugünkü İslâm devletlerine kadar olan bütün İslâm ülkelerinin geçirmiş oldukları tarihî evrimi huzurunuza sunmaktadır.


  Görsel Temsilîdir. 


   

   

  Çelik Yayınevi | Karton Kapak | İstanbul, 2016 | 1. Baskı | 1208 Sayfa

  Quick View
X
0

Your Cart