• EHL-İ SÜNNET’İN KUR’ÂN VE SÜNNET ANLAYIŞI

    Tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de yüce dinimizin iki temel kaynağı olan Kur’an ve Sünnet konusunda birbirinden farklı yaklaşımlar bulunduğunu biliyor, görüyoruz. Dönemini kapatıp tarihe mal olmuş fikrî ve itikadî cereyanlar hakkında çok fazla kafa karışıklığı yaşamıyoruz. Muʻtezile denince, Mürcie denince ya da Haricîlik denince neden bahsedildiğini biliyoruz. Ulemamızın her türlü takdirin üstündeki çalışmaları sayesinde, bunlar ve benzeri bidʻat yönelimlerin adını …

    More
  • 1. Kur’ân’ın Kur’ân Olduğunun Delili

    Geçen Cumartesi gecesi Kanal 6’daki “Ceviz Ka­buğu”nun ko­nuğu olan Edip Yüksel’in görüşlerini biliyor­su­nuz. 1400 küsur yıllık ilmî birikimi, tecrübeyi ve hatta bunlar­dan da öte Hz. Peygamber (s.a.v)’in fonksi­yonunu bu kadar kolay bir şekilde silebileceğine ina­nan kimse ya olağanüstü ca­hil veya tehlikeli bir klinik vaka olmalı­dır. Hristiyanlık’ta radi­kal bir değişim öngören söy­lemin sahi­bi Luther bile bu çizgi­nin …

    More
Updating…
  • Sepetinizde ürün bulunmuyor.