Hayatı


sogut

Merhum Salim Öğüt

Salim Öğüt 1956 yılında Tokat’ta doğdu. 1973 yılında Tokat İmam-Hatip Okulunu, 1977′de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. Bir yıl Erenköy Kız Lisesinde Din Kültürü ve ahlak Bilgisi öğretmenliği yaptı. Suudi Arabistan Mekke Ümmü’l-Qura Üniversitesinde 1983 yılında Yüksek Lisansını, 1988 yılında Doktorasını tamamladı. 1989 yılında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde Telif Uzmanı olarak göreve başladı.

1992′de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine, 1995′de ise Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesine intisap etti. 1997′de Doçent, 2003 yılında profesör oldu.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta iken 2010 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyeliğine atandı. Telif ve tercüme kitap ve makaleleri bulunan hocamız yurt içi ve yurt dışında birçok konferanslar vermiştir.

Hocamız 17 Haziran 2012 tarihinde vefat etmiştir.

Telif Kitaplar


 1. İslam Hukuk Metodolojisinde Haber-i Vahidin Kaynak Değeri, Ocak Yayınları, İstanbul 2003.
 2. Hikmetle Ta’lil Problematiğinin İlmi Değeri ve Aktüel Anlamı, Ocak Yayınları, İstanbul 2003.
 3. Modern Düşüncenin Kur’an Anlayışı, Nun Yay. İstanbul 2008.
 4. Modern Düşüncenin İslam Anlayışı, Nun Yay. İstanbul 2008.
 5. Modern Bir Din Projesinin Tenkidi & Allah ile Aldatmak, Nun Yay. İstanbul 2009

Kitapta Bölüm


 1. Örtülemeyen Sorun Başörtüsü, “Din İlminden Din Bilimine Kadının Örtünmesinin Dini Boyutu”, AKDER yay. İstanbul 2008.

Tercüme Kitaplar


 1. Zâdu’l-Meâd (İbn Kayyım el-Cevziyye), 4.cilt Vecdi Akyüz-Ali Vasfi Kurt’la; 6.cilt Mehmet Erdoğan-Şükrü Özen’le, İklim Yayınları, İstanbul 1990
 2. İslâmi Hayat (İzzeddin Belik), İbrahim Cücük-Vecdi Akyüz’le (4 cilt), İklim Yayınları, İstanbul 1992
 3. Osmanlı Fethi ve 15-16. Asırlarda Bosna Hersek’te (Yugoslavya) İslam’ın Yayılışı (Muhammed Niyaz Şükriç), Diyanet Vakfı Yayınları’nda basılıyor.

Telif Makaleler


 1. Ebu Yusuf ve Hanefiliği, İslâmî Araştırmalar, 2002, cilt: XV, sayı: 1-2 [Ebû Hanîfe Özel Sayısı], s. 291-301
 2. “Kuran’ın Tarihsel Bir Hitap Oluş Keyfiyeti” Başlıklı Yazı Üzerine, İslâmî İlimler Dergisi, 2007, cilt: II, sayı: 1, Kur’an Özel Sayısı: 2, s. 221-244
 3. Kutlu Doğum Haftası Kutlamalarına Dair Mülahazalar, İslâmî İlimler Dergisi, 2006, cilt: I, sayı: 1, s. 203-212
 4. Nisâ Suresinin 34. Ayeti Bağlamında Aile Kurumunun İki Temeli: İnfak ve İtaat, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2008, sayı: 11, s. 39-58
 5. Usûl-i Fıkhın Kelamî Kaynağını Yeniden Değerlendirmek, İslâmî İlimler Dergisi, 2008, cilt: III, sayı: 1, Fıkıh sayısı, s. 37-62
 6. Nisa 24. Ayeti Hangi Konuyu Düzenlemektedir: Mut’a Nikâhını mı? Yoksa Normal Nikâhı mı? Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/1, cilt: I, sayı: 1, s. 49-72.
 7. “Kur’an-ı Kerim’de Mahalli Hükümler Meselesi” Üzerine Bir Değerlendirme, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2006, sayı: 8, s. 11-38
 8. Şatıbi’ye Göre Mesalih-i Mürsele ile Bid’at Arasındaki Farklar, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/2, cilt: I, sayı: 2, s. 21-46
 9. Muhammed Ali Aynî, Müderris, İlim ile Din Arasındaki Çatışma, haz. Salim Öğüt, Milel ve Nihal: inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi, 2010, cilt: VII, sayı: 1, s. 261-271

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi”nde Yayınlanan Maddeler


 1. Muhammed b. İsmail el-Buhari’nin Fıkıh İlmindeki Yeri, VI, 375-376
 2. Caize’nin Fıkhi Hükmü, VII, 29-30
 3. Cebelirahme, VII, 186-187
 4. Celse, VII, 272
 5. Cenâbet, VII, 349-351
 6. Cima, VIII, 2-3
 7. Cumhur, VIII, 94
 8. Çok Evlilik (Kevser Kamil Ali ile beraber), VIII, 365-36
 9. Dilsiz, IX, 303-304
 10. Ebu Yusuf, Hayatı Eserleri ve Fıkıh İlmindeki Yeri, X, 260-265
 11. Edebu’l-Kâdi (İslam Muhakeme Hukuku Kavramı Olarak) ve bu adla yazılan eserler, X, 408-410
 12. Ef’al-i Mükellefîn, X, 452
 13. Fıkıh Tarihinde Ehl-i Hadis, X, 508-512
 14. Usulü Fıkıh Terimi Olarak Emir, XI, 119-121
 15. Evzâî, Hayatı, Eserleri ve Fıkıh İlmindeki Yeri, XI, 546-548
 16. Fâtiha Sûresi İle İlgili Fıkhî Hükümler, XII, 254-255
 17. Fetâvâ-yı Feyziyye, XII, 443
 18. Fidye’nin Fıkhî Hükmü
 19. İslam Fıkhında Hac, XIV, 389-397

İslam’da İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi’nde Yayınlanan Maddeler


 1. Afâkî, I, 49
 2. Arafat, I, 146-147
 3. Arefe Günü, I, 157
 4. Bedel Haccı, I, 228-230
 5. Bedene, I, 230-231
 6. Cemerât, I, 289-293
 7. Cinâyet, I, 338-343,
Updating…
 • Sepetinizde ürün bulunmuyor.